Alueiden kehittämisen painopisteet 2016–2019

Valtioneuvosto hyväksyi helmikuussa 2016 valtakunnalliset alueiden kehittämisen painopisteet hallituskaudelleen.

Alueiden kehittämisen painopisteet ovat:

  1. Uudistumisella kasvua
  2. Elinvoimaa alueverkostoista
  3. Hyvinvointia kumppanuuksilla.

Vuoteen 2025 ulottuvassa visiossa

  • Alueilla on saatu aikaan uutta, korkeatasoiseen osaamiseen ja kestävään kehitykseen perustuvaa kasvua.
  • Elinvoimainen alueiden verkostoon rakentuva Suomi hyödyntää koko maan voimavaroja tehokkaasti ja kestävästi.
  • Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori toimivat hyvässä kumppanuudessa alueiden ja palveluiden kehittämisessä.

Aluekehittämispäätös sisältää keskushallintotason tavoitteet, joihin ministeriöt ovat sitoutuneet ja jotka huomioidaan kunkin hallinnonalan ohjauksessa.

Painopisteiden valmistelu on tehty avoimesti ja yhteistyössä ministeriöiden, maakuntien liittojen ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Työtä tukemaan koottiin ajatuksia ja ideoita kaikille avoimella verkkoaivoriihellä. Aivoriiheen osallistui yli 800 henkilöä ja se keräsi 1350 ideaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa aluekehittämisen kokonaisuuden koordinoinnista kansallisella tasolla.

Lisätietoja: Jarmo Palm