Alueiden kehittämisen painopisteet

Valtioneuvosto hyväksyy valtakunnalliset alueiden kehittämisen painopisteet (aluekehittämispäätös) hallituskaudelleen. Aluekehittämispäätös sisältää keskushallintotason tavoitteet, joihin ministeriöt ovat sitoutuneet ja jotka huomioidaan kunkin hallinnonalan ohjauksessa. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa aluekehittämisen kokonaisuuden koordinoinnista kansallisella tasolla.

Aluekehittämispäätös 2020-2023

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan parhaillaan uutta aluekehittämispäätöstä vuosille 2020-2023. Valmistelun etenemisestä kerrotaan tällä sivulla. Twitterissä keskusteluun voi osallistua aihetunnisteella #alke2020.

Aluekehittämispäätös 2016-2019

Alueiden kehittämisen painopisteet ovat:

  1. Uudistumisella kasvua
  2. Elinvoimaa alueverkostoista
  3. Hyvinvointia kumppanuuksilla.

Vuoteen 2025 ulottuvassa visiossa

  • Alueilla on saatu aikaan uutta, korkeatasoiseen osaamiseen ja kestävään kehitykseen perustuvaa kasvua.
  • Elinvoimainen alueiden verkostoon rakentuva Suomi hyödyntää koko maan voimavaroja tehokkaasti ja kestävästi.
  • Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori toimivat hyvässä kumppanuudessa alueiden ja palveluiden kehittämisessä.

Painopisteiden valmistelu on tehty avoimesti ja yhteistyössä ministeriöiden, maakuntien liittojen ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Työtä tukemaan koottiin ajatuksia ja ideoita kaikille avoimella verkkoaivoriihellä. Aivoriiheen osallistui yli 800 henkilöä ja se keräsi 1350 ideaa.

Lisätietoja: Jarmo Palm ja Hanna-Maria Urjankangas