Työsopimus ja työsuhde

Työlainsäädännön lähtökohtana on työntekijän suojelu. Tästä syystä työlainsäädännössä on monia säännöksiä, joista ei voi poiketa työntekijän vahingoksi.

Työsopimuslaki on työelämän peruslaki. Sitä sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla työsuhteessa tehtävään työhön työn laadusta riippumatta. Virkamiesten palvelussuhteista on säädetty erikseen.

Tärkeimpiä yksittäisen työntekijän työsuhteessa sovellettavia lakeja ovat:

  • työsopimuslaki
  • työaikalaki
  • vuosilomalaki
  • opintovapaalaki ja
  • yksityisyyden suojasta työelämässä annettu laki.

Työsopimuslain ja muun työlainsäädännön soveltaminen edellyttää, että henkilö työskentelee työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena eli työsuhteessa eikä esimerkiksi yrittäjänä. Nuoriin työntekijöihin sovelletaan lisäksi mm. nuorista työntekijöistä annetun lain säännöksiä. Suomeen työhön lähetetyistä työntekijöistä ja työntekijän työsuhteen jatkumisesta varusmies- tai siviilipalveluksen suorittamisen aikana on säädetty erikseen. Merimiesten työsuhteista on säädetty merityölainsäädännössä.

Etätyö

Etätyö on kotona tai muussa etätyöpisteessä tehtävä työ, jonka sisällöstä ja toteuttamisesta on sovittu työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella. Etätyö on yksi tapa organisoida työn tekemistä.

Lisätietoja: 

Maija Lyly-Yrjänäinen
 

Julkaisuja

Lisätietoja:

Työlainsäädäntöesitteet

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto

Lainsäädännön valmistelu:
työsopimuslaki: Nico Steiner