Rahoitetut RRF-energiainvestointitukihankkeet

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisiin energiainvestointitukiin on varattu yhteensä 483,2 miljoonaa euroa. Rahoitusosuudet hankemuodoittain ovat seuraavat:

  1. Energiainfrastruktuuri-investoinnit (P1C1I1): 154,35 miljoonaa euroa 
  2. Investoinnit uuteen energiateknologiaan (P1C1I2): 154,35 miljoonaa euroa 
  3. Vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen (P1C2I1): 127 miljoonaa euroa 
  4. Teollisuuden prosessien suora sähköistäminen ja vähähiilistäminen (P1C2I2): 47,5 miljoonaa euroa

Ministeriö teki ensimmäiset Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaiset tukipäätökset lokakuussa 2022. Tukea myönnettiin tuolloin kuudelle hankkeelle 99 827 863 euroa. Toisen kerran tukea myönnettiin joulukuussa, jolloin 16 hanketta sai tukea investointeihin yhteensä 119 196 068 euroa. Helmikuussa 2023 ministeriö myönsi yhteensä 14:lle hankkeelle investointitukea yhteensä 108 730 715 euroa. Marras-joulukuussa 2023 ministeriö myönsi tukea 20 eri hankkeelle yhteensä 50 220 326 euroa.

RRF-energiainvestointitukea saaneet hankkeet
1. Energiainfrastruktuuri-investoinnit (P1C1I1)
Yritys Hanke Tuki (€)
Fingrid Oyj Hepokorven 400/110 kV sähköasema 13 720 370
Fingrid Oyj Synkronikompensointi 8 000 000
Fingrid Oyj Rinnakkaiskompensointi 3 200 000
Tampereen Sähkölaitos Oy  Voimalaitoksen lämmön talteenotto lämpöpumpuilla 5 062 404
Helen Oy Eiranrannan lämpöpumppulaitos 14 538 750
Loiste Lämpö Oy Kajaanin lämmöntuotannon uudistaminen 5 356 780
Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Limingan vihreä siirtymä 2 266 455
Gasgrid Finland Oy Vedyn siirtoinfrastruktuurin demonstraatiohanke 9 541 250
Imatran Lämpö Oy Rajapatsas-Virasoja siirtolinja sekä lämpöakku hukkalämpöjen talteenottohankkeeseen 3 027 875
Fortum Power and Heat Oy Espoon Hepokorven lämmöntalteenottoprojekti vaihe 2 9 557 221
Fortum Power and Heat Oy Kirkkonummen Kolabackenin lämmöntalteenottopro-jekti vaihe 2 9 804 174
Oy Alholmens Kraft Ab Jätevesien hukkalämpöjen lämmöntalteenotto lämpöpumppulaitoksella 2 102 250
Savon Voima Joensuu Oy LP-laitoksen ja KL-akun lisääminen voimalaitosintegraattiin 4 002 750
Helen Oy Ilma-vesilämpöpumppulaitokset kaukolämmön tuotantoa varten 2 580 000
Porvoon Energia Oy Kilpilahden elektrolyyserin lämmöntalteenotto 5 378 545
Neste Oyj Kilpilahden elektrolyyserin lämmöntalteenotto 1 958 250
Vantaan Energia Oy KWH FREEZE lämpöpumppulaitos 1 605 015
Kotkan Energia Oy Hukkalämmön talteenotto tehdasintegraatin jätevesistä 1 783 678
Porvoon Energia Oy Polttoon perustumattoman kaukolämmön hyödyntäminen Porvoossa 2 074 200
Seinäjoen Energia Oy Jätevedenpuhdistamon hukkalämmön hyödyntäminen ja energiainfranstruktuurin uudistaminen 1 802 967
Oulun Energia Oy Lämpöpumppuihin perustuva monienergialaitos 1 410 000
Loimua Oy Hukkalämmön talteenotto SSAB:n terästuotetehtaalla Hämeenlinnassa 2 916 875
Alva Yhtiöt Oy Lämpöpumppulaitos 5 845 360
Loimua Oy Lämpöpumppulaitos 1 740 000
2. Investoinnit uuteen energiateknologiaan (P1C1I2)
Yritys Hanke Tuki (€)
Ilmatar Energy Oy Ilmatar Alajärvi - Älykäs uusiutuvan energian puisto 19 560 000
Exilion Tuulihankkeet Ky Exilion Tuulihankkeet Maa-asenteinen aurinkosähköjärjestelmä 8 909 973
EPV Aurinkovoima Oy Kohti teollisen mittakaavan aurinkovoimatuotantoa piloteilla yhdistettynä uuteen akkuteknologiaan 12 000 000
CPC Lakarin Aurinkovoima Oy Lakarin aurinkovoimalaitos 3 534 200
IBV Lappi Oy Lapin aurinkovoimahanke 10 285 507
Callio-Hitura Solarpark Oy Hituran ja Pyhäjärven kaivosalueiden aurinkovoimalat 12 100 950
Suomen Lantakaasu Oy Nesteytetyn biokaasun hybridituotantomallin demonstraatio 19 150 731
Suomen Hyötytuuli Oy Tahkoluodon merituulivoiman demonstraatiohanke 30 000 000
Elisa Oyj Korkeasti hajautettu energian tallennusjärjestelmä 3 900 000
Nokia Solutions and Networks Asset Management Oy NOEttA MEO - Hiilivapaa monienergiaoptimoitu ICT-campus 12 034 000
Helen Oy Teollisen mittakaavan aurinkopuisto 1 582 356
Utajärven Solarpark Oy Utajärven turvesoiden hyödyntäminen aurinkoenergiatuotantoon ja sen varastointiin 13 271 189
Lempäälän Lämpö Oy Lämpöomavarainen hiilineutraali Lempäälä 2025 1 576 100
Raahen Monivoima Oy Multi-E-hanke 5 751 550
3. Vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen (P1C2I1)
Yritys Hanke Tuki (€)
Vantaan Energia Oy Fossiiliton Vantaa 2026 Power-to-gas 30 222 500
St1 Oy Power-to-Methanol 35 405 900
4. Teollisuuden prosessien suora sähköistäminen ja vähähiilistäminen (P1C2I2)
Yritys Hanke Tuki (€)
Fiskars Finland Oy Ab Suomen vihreä lasiteollisuus 2 871 000
Mäkelä Alu Oy Tuotannon sähköistäminen ja CO2-päästöjen vähentäminen 2 858 490
Tervakoski Oy Energiatuotannon sähköistäminen 2 561 400
Adven Oy Aurinkovoiman ja sähkön hyödyntäminen teollisuuden vähähiilistämisessä 963 764
Adven Oy Teollisuuden haihdutusprosessin suora sähköistäminen THSS 3 617 757
Knauf Oy Energiatehokas kuivuri 2 837 000
Purso Oy Tuotannon sähköistäminen ja CO2 päästöjen vähentäminen 3 086 100
Fazer Makeiset Oy FCLPR lämmitysjärjestelmän sähköistäminen 1 725 500
Fazer Makeiset Oy FC2030 energiajärjestelmä 2 001 000
Ovako Imatra Oy Nuorrutuslaitoksen päästöuunien sähköistäminen 1 817 430
Metsä Board Oyj Fossiilivapaa päällystyksen kuivaus ja arkkipakkaus 6 939 600
Saint Gobain Finland Oy Kalsinoinnin sähköistäminen 2 100 000
Valmet Technologies Oy Energiatehokkuuden lisääminen hukkalämmön avulla 1 625 000
Adven Oy Energiatuotannon sähköistäminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 1 857 878
Adven Oy Teollisuuden prosessien sähköistäminen ja vähähiilistäminen 1 006 303
Atria Oyj Nurmon tehtaan lämmöntuotannon sähköistäminen 1 546 625
Yhteensä   377 974 972

Tarkemmat tiedot energiainvestointitukia saaneista hankkeista

Lisäksi Business Finland on myöntänyt tukea kahdelle vähähiilisen vedyn edistämisen hankkeelle 61,3 miljoonaa euroa ja viidelle teollisuuden prosessien sähköistämisen ja vähähiilistämisen hankkeille yhteensä 4,9 miljoonaa euroa.

Vihreän vedyn kehittämiseen 61,3 miljoonaa euroa (Business Finlandin uutinen 22.12.2022)

Lisätietoja:
teollisuusneuvos Pekka Grönlund