Julkista tukea matkailun kehittämiseen

Matkailuelinkeinon kehittämiseen kohdennetaan julkista tukea hyödyntäen mm. Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR), Euroopan sosiaalirahastoa (ESR), maaseuturahastoa, Business Finlandin ohjelmia sekä ministeriöiden myöntämiä suoria avustuksia.

Matkailualalle myönnettiin julkista tukea vuosina 2014–2020 yhteensä noin 694 miljoonaa euroa. Rahoituksesta matkailun hanketoiminnan osuus oli noin 368 miljoonaa euroa.

Kokonaisrahoituksen lisäksi vuonna 2020 matkailualalle myönnettiin koronarahoitusta yli 263 miljoonaa euroa. Matkailun hankerahoituksesta noin 40 prosenttia kohdentui yritystukiin, toiset noin 40 prosenttia matkailun operatiiviseen toimintaan kuten tuotekehitykseen ja loput matkailua tukevien palvelujen ja infrastruktuurin kehittämiseen. 

Lue lisää: 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

ELY-keskukset myöntävät tukia yrityksille investointeihin, yritystoiminnan ja toimintaympäristön kehittämiseen sekä koulutukseen ja tutkimukseen. Ne tarjoavat neuvontapalveluja matkailuyrityksille ja hoitavat alueensa infrastruktuuriin liittyviä kysymyksiä. 

Maakuntien liitot

Maakuntien liitot myöntävät tukea matkailun kehittämishankkeisiin, yleismarkkinointiin, neuvontaan, koulutukseen ja tutkimukseen.

Business Finland

Business Finland tarjoaa kansainvälistymis-, innovaatio-, investointi- ja matkailun edistämisen palveluita yrityksille, tutkimusorganisaatioille ja julkisten palvelujen tuottajille. Finpro ja Tekes yhdistyivät uudeksi toimijaksi, Business Finlandiksi tammikuussa 2018.

Finnvera Oyj

Finnvera kehittää suomalaisten yritysten kotimaan toimintoja. Se edistää yritysten vientiä ja kansainvälistymistä rahoituksen keinoin. Finnveran rahoituspalveluja ovat lainat, takaukset ja vientitakuut, joita myös matkailuyritykset voivat hakea.

Suomi.fi yritykselle

Suomi.fi yritykselle on yrityksille, yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville tarkoitettu verkkopalvelu, jossa on tietoa yrityksen perustamiseen, kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Suomi.fi-palvelun yrityksille suunnattu osio korvaa aiemman Yrityssuomi.fi-verkkopalvelun.

Team Finland

Team Finland -verkosto kokoaa yhteen kaikki valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut aina neuvonnasta rahoitukseen. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa.

Lisätietoa: Sanna Kyyrä