Paikallisen sopimisen lisääminen

Paikallisen sopimisen lisääminen on yksi hallituksen uudistuksista, joilla kehitetään Suomen työmarkkinoita joustavampaan suuntaan. Tarkoitus on tukea työllisyyttä, talouskasvua, kilpailukykyä ja tuottavuuden kehitystä.

Hallituksen tavoitteena on tehdä paikallisesta sopimisesta mahdollista yhdenvertaisesti kaikissa yrityksissä riippumatta siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon tai millainen työntekijöiden edustus yrityksessä on.

Kuvassa kerrotaan, miten valmistelu etenee. Työryhmä asetettiin 3.7.2023. Työryhmän viimeinen kokous oli 14.2.2024. Lausuntokierros järjestettiin 1.3.–12.4.2024. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle elokuussa 2024. Tavoitteena on, että lakimuutokset tulisivat voimaan 1.1.2025.

Kysymyksiä ja vastauksia paikallisesta sopimisesta

Paikallisen sopimisen lisääminen on yksi hallituksen työmarkkinauudistuksista.

Tällä sivulla kerrotut tiedot perustuvat kolmikantaisen työryhmän mietintöön, joka oli lausuntokierroksella 1.3.–12.4.2024. Esityksen sisältö voi muuttua lainvalmistelun aikana.

Kysymyksiä ja vastauksia paikallisen sopimisen käsitteistä

Kysymyksiä ja vastauksia paikallisen sopimisen uudistuksesta

Lisätiedot:
hallitusneuvos Nico Steiner