Työvoiman maahanmuuton lainsäädäntö  

Ulkomaalaislaki (301/2004) on soveltamisalaltaan laajin maahanmuuttoon liittyvä laki. Sitä sovelletaan ulkomaalaisen maahantuloon, maastalähtöön sekä oleskeluun ja työntekoon Suomessa. Työntekijän ja yrittäjän oleskeluluvista säädetään ulkomaalaislain 5 luvussa.

Maahantulon, oleskelun ja työnteon edellytyksistä säädetään lisäksi näissä laeissa:

Lisätietoja:
Hallitussihteeri Jarmo Tiukkanen