Ministeriön arvot

Luovuutta ja vaikuttavuutta

Työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM) on merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle ja toimintaympäristölle. Teemme yhdessä ammattilaisina työtä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, jotta Suomen kilpailukyky ja hyvinvointi ovat maailman huippua ja jotta Suomessa on maailman paras innovaatioympäristö. Toimintamme tukee kestävää kehitystä. Tunnistamme yhteiset, selkeät päämäärämme.

Toimintamme on tuloksellista sekä vaikuttavaa. Teemme oikeita asioita ja toimimme niiden toteutuksessa tehokkaasti ja luovasti. Kannustamme luovuuteen ja innovatiivisuuteen. Rohkaisemme uusien ideoiden luomista. Muistamme toiminnassamme asiakaslähtöisyyden. Olemme jatkuvasti valmiita vastaamaan muutokseen.

Avoimuutta ja yhteistyötä

TEM turvaa työssään julkisen toiminnan luotettavuuden niin, että kansalaisten ja yritysten luottamus viranomaisten toiminnan tasapuolisuuteen, riippumattomuuteen ja oikeudenmukaisuuteen säilyy. Avoimuus tarkoittaa valmiuttamme ottaa vastaan kritiikkiä ja muuttua toimintaympäristön muuttuessa. Tuemme aktiivista mielipiteenvaihtoa. Edistämme tiedon ja osaamisen jakamista, ja tuemme sen mahdollistavia välineitä, toimintamalleja ja foorumeita.

TEM:lle asetetut tavoitteet saavutetaan tekemällä yhteistyötä toimintayksiköissä, ministeriössä, kansallisesti ja kansainvälisesti. Arvostamme asiakaspalveluasennetta ja kehitämme sitä. Yhteistyössämme on joustavuutta ja aitoa halua yhteispeliin. Haluamme olla helposti lähestyttäviä ja rakentaa suhteita pitkäjänteisesti.

Inhimillisyyttä ja oikeudenmukaisuutta

TEM on julkinen toimija. Inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus liittyvät hyvään hallinnolliseen toimintaamme, päätöksentekoomme ja asiakkaiden kohteluun. Ne liittyvät myös vastuulliseen toimintatapaan, luottamukseen ja tasapuolisuuteen. Jokapäiväisessä työssämme arvostamme yhteistyökumppaneitamme ja toinen toisiamme. Kehitämme keskinäisen huolehtimisen ja välittämisen kulttuuria. Tuemme työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista.