Kansalliset tukiohjelmat ja myönnetyt valtiontuet

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) koordinoi kansallisten tukiohjelmien ja yksittäisten tukien ilmoitusmenettelyä. TEM:n koordinaation ulkopuolelle jäävät maatalouden, maaseutualueiden ja kalastuksen sekä osin metsätalouden tukijärjestelmät. Sama koskee eräitä liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluvia julkisen palvelun toteuttamisesta maksettavia korvauksia.

Euroopan komission hyväksymien ja ryhmäpoikkeusasetukseen perustuvien Suomen tukiohjelmien ja yksittäisten tukien tiedot löytyvät komission valtiontukirekisteristä.

Valtiontukien avoimuus – myönnetyt valtiontuet

Kattavalla valtiontukien verkkosivustolla julkaistaan 1.7.2016 alkaen tiedot Suomen ja muiden EU-jäsenvaltioiden myöntämistä yksittäisistä yli 500 000 euron valtiontuista. Sivustolla julkaistaan tiedot myös maatalouden alkutuotannon yli 60 000 euron sekä kalastus- ja vesiviljelyalan yli 30 000 euron tuista. Euroopan komissio ylläpitää verkkosivustoa, ja jäsenvaltioiden tukiviranomaiset vastaavat tietojen julkaisusta.

EU:n valtiontukien tulostaulu

Euroopan komissio julkaisee vuosittain valtiontukien sähköisen tulostaulun. Se kuvaa valtiontukimenoja jäsenvaltioiden raportoimien tietojen pohjalta. Tulostaulu kattaa teollisuuden, palvelualojen, maatalouden ja kalatalouden tuet jäsenvaltioittain ja koko EU:n tasolla tarkasteltuina.

Lisätietoja: Sanna Nyyssölä ja Samuli Miettinen