Olkiluodon voimalaitos

Ilmakuva Olkiluodon ydinvoimalaitoksesta

Olkiluodon ydinvoimalaitosalueella sijaitsee kolme toiminnassa olevaa ydinvoimalaitosyksikköä. Kiehutusvesityyppiset Olkiluoto 1 ja 2 -voimalaitosyksiköt ovat molemmat sähköteholtaan 890 MW. Käyttöluvat ovat voimassa vuoden 2038 loppuun asti.

Kolmas yksikkö on painevesityyppinen. Olkiluoto 3 -voimalaitosyksikön sähköteho on noin 1600 MW. Käyttölupa on niin ikään voimassa vuoden 2038 loppuun asti. Laitosyksikön suunniteltu käyttöikä on 60 vuotta, mutta tuleva käyttötapa ja käyttökokemukset sekä laitokseen tehtävät kunnossapitotoimet vaikuttavat laitoksen tulevaan tekniseen ja turvalliseen käyttöikään.

Laitosalueella sijaitsee myös käytetyn polttoaineen välivarastot sekä matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitos eli niin sanottu VLJ-luola, joka on ollut toiminnassa yli 20 vuotta. Posiva Oy:n rakenteilla oleva käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitos sijaitsee voimalaitosalueen vieressä ja on erillinen laitosalue.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen omistaa Teollisuuden Voima Oyj.

Lisätietoja: Jaakko Louvanto