Työneuvosto


Työneuvosto on työ- ja elinkeinoministeriön alainen mutta toiminnassaan riippumaton erityisviranomainen. Siihen kuuluu vähintään yhdeksän sivutoimista jäsentä, joista kolme on puolueettomia. Muut jäsenet edustavat työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä. Valtioneuvosto nimittää jäsenet kolmen vuoden toimikaudeksi. Asiat esittelee työneuvoston päätoiminen sihteeri.

Työneuvosto antaa lausuntoja työaikaa, vuosilomaa, työturvallisuutta ja eräiden muiden työntekijöiden suojelua koskevien lakien soveltamisesta ja tulkinnasta. Työneuvosto käsittelee myös oikaisuvaatimukset aluehallintovirastojen tekemistä työsuojelunpoikkeuslupapäätöksistä.
 

Yhteystiedot:

Työneuvosto
PL 32
00023 Valtioneuvosto

tyoneuvosto.fi

Mahdollisesta käynnistä tulee sopia soittamalla: 09-645593.

Asiakirjojen toimittaminen henkilökohtaisesti:
Ritarikatu 2B, Helsinki (klo 8-16.15)

Puhelin: (09) 645 593
Faksi: (09) 645 597

Sähköposti: tyoneuvosto(at)gov.fi

Työneuvoston päätoiminen sihteeri:
Jaana Paanetoja
Puh. 02950 47104
Sähköposti:jaana.paanetoja(at)gov.fi

Saavutettavuus

Työneuvoston verkkosivustolla julkaistut lausunnot ja päätökset eivät ole vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Saavutettavia versioita asiakirjoista voi tarvittaessa pyytää sähköpostitse osoitteesta tyoneuvosto(at)gov.fi.