Tuotteiden energiamerkintä

Energiamerkinnän tavoitteena on tarjota kuluttajille tietoa, jotta he pystyvät halutessaan valitsemaan energiatehokkaita tuotteita. Energiamerkki on kiinnitettävä niihin tuotteisiin, joista on EU:ssa annettu tuoteryhmäkohtainen energiamerkintäsäädös.

Energiamerkki osoittaa tuotteen käytönaikaista energiankulutusta asteikolla A-G. Joissain tapauksissa käytössä ovat myös A-luokkaa paremmat luokat A+, A++ ja A+++. Energiamerkki on monikielinen, ja samannäköistä merkkiä käytetään kaikissa EU-maissa. Merkinnän piiriin kuuluvien tuotteiden mainonnassa on hinta- ja energiatietojen yhteydessä ilmoitettava myös tuotteen energiatehokkuusluokka.

Vaatimukset asetetaan tuoteryhmäkohtaisilla säädöksillä

Energiamerkinnän puitteista säädetään EU-tasolla energiamerkintäasetuksessa ja kansallisella tasolla ekosuunnittelulaissa. Niiden energiamerkintävaatimukset koskevat vain niitä tuoteryhmiä, joista on EU:ssa säädetty sitova tuoteryhmäkohtainen energiamerkintäsäädös. Tuoteryhmäkohtaiset vaatimukset ovat sellaisenaan voimassa kaikissa jäsenmaissa.

Tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia on annettu useille tuoteryhmille jääkaapeista televisioihin. Lisätietoa säädellyistä tuoteryhmistä löytyy ekosuunnittelu.info -sivustolta.

Kun energiamerkintädirektiivi uusittiin vuonna 2010, sen soveltamisala laajeni energiaa käyttävistä tuotteista koskemaan myös energian käyttöön välillisesti liittyviä tuotteita (esimerkiksi ikkunat). Energiamerkintävaatimuksia voidaan näin ollen asettaa jatkossa aiempaa laajemmalle joukolle tuotteita.

Lisätietoja: Pekka Kärpänen