Tuotteiden energiamerkintä

Energiamerkinnän tavoitteena on tarjota kuluttajille tietoa, jotta he pystyvät halutessaan valitsemaan energiatehokkaita tuotteita. Energiamerkki on kiinnitettävä niihin tuotteisiin, joista on EU:ssa annettu tuoteryhmäkohtainen energiamerkintäsäädös.

Energiamerkki osoittaa tuotteen käytönaikaista energiankulutusta asteikolla A-G. Joissain tuoteryhmissä on vielä vanha luokitusasteikko, joissa on käytössä A-luokkaa paremmat luokat A+, A++ ja A+++. Energiamerkki on monikielinen, ja samannäköistä merkkiä käytetään kaikissa EU-maissa. Merkinnän piiriin kuuluvien tuotteiden mainonnassa on hinta- ja energiatietojen yhteydessä ilmoitettava myös tuotteen energiatehokkuusluokka.

Energiamerkinnän puitteista säädetään EU-tasolla energiamerkintäasetuksessa ja kansallisella tasolla ekosuunnittelulaissa. Niiden energiamerkintävaatimukset koskevat vain niitä tuoteryhmiä, joista on EU:ssa säädetty sitova tuoteryhmäkohtainen energiamerkintäsäädös. Tuoteryhmäkohtaiset vaatimukset ovat sellaisenaan voimassa kaikissa jäsenmaissa.

Lisätietoja: Pekka Kärpänen