Työolobarometri mittaa työelämän muutoksia

Ministeriö tuottaa vuosittain työolobarometrin, joka kuvaa suomalaisen työelämän tilaa työpaikoilla. Barometrissa seurataan työntekijöiden näkemyksiä työstään. Tulokset perustuvat palkansaajien haastatteluihin, joissa kysytään muun muassa

  • omasta asemasta työmarkkinoilla,
  • digitaalisesta työympäristöstä, 
  • jatkuvasta oppimisesta työssä, 
  • työaikajärjestelyistä, etätyöstä ja työsuorituksen arvioinnista,
  • syrjinnästä, kiusaamisesta, häirinnästä  ja väkivallasta työssä,
  • työn kuormittavuudesta ja työkyvystä,
  • työn imusta ja hyvinvoinnista työssä sekä
  • ammatillisesta järjestäytymisestä.

Tutkimuksen tulokset raportoidaan keväisin. 

Päätöksenteon tueksi tarvitaan tutkimusta

Ministeriö osallistuu tutkimushankkeisiin, joista saadaan tietoa, miten suomalainen työelämä kehittyy ja pärjää kansainvälisissä vertailuissa.  Esimerkiksi aikuisten taitoja eri maissa mittaava Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) on työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Euroopan elin- ja työolojen kehittämisvirasto (Eurofound) puolestaan tuottaa tietoa EU-maiden työelämän tilasta. Ministeriö vaikuttaa viraston tutkimusohjelmiin sen hallintoneuvostossa.

Julkaisuja

Työolobarometri 2021
Työolobarometri 2020
Työolobarometri 2019
Työolobarometri 2018
Työolobarometri 2017
Työolobarometri 2016
Työolobarometri 2015
Työolobarometri 2014
Työolobarometri 2013

Lisätietoja:

Maija Lyly-Yrjänäinen

Työolobarometrin 2021 ennakkotiedot 24.3.2022, Maija Lyly-Yrjänäinen