Työolobarometri mittaa työelämän muutoksia

Ministeriö tuottaa vuosittain työolobarometrin, joka kuvaa suomalaisen työelämän tilaa työpaikoilla. Barometrissä seurataan työntekijöiden näkemyksiä työstään. Tulokset perustuvat palkansaajien haastatteluihin, joissa kysytään muun muassa

  • töiden organisoimisesta
  • työaika- ja palkkausjärjestelmistä
  • työssä oppimisesta ja vaikutusmahdollisuuksista
  • syrjinnästä, kiusaamisesta ja väkivallasta työpaikoilla
  • työkyvystä ja terveydestä sekä
  • työmarkkinanäkymistä.

Ennakkotiedot julkaistaan vuoden alussa ja loppuraportti syksyisin. Vuoden 2017 työolobarometri osoittaa esimerkiksi, että palkansaajien mahdollisuudet osallistua työpaikan toiminnan kehittämiseen ovat reilun kymmenen vuoden aikana kohentuneet huomattavasti (ks. kuvio alla).

Päätöksenteon tueksi tarvitaan tutkimusta

Ministeriö osallistuu tutkimushankkeisiin, joista saadaan tietoa, miten suomalainen työelämä kehittyy ja pärjää kansainvälisissä vertailuissa.  Esimerkiksi aikuisten taitoja eri maissa mittaava Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) on työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Euroopan elin- ja työolojen kehittämisvirasto (Eurofound) puolestaan tuottaa tietoa EU-maiden työelämän tilasta. Ministeriö vaikuttaa viraston tutkimusohjelmiin sen hallintoneuvostossa.

Julkaisuja

Työolobarometri - syksy 2017
Työolobarometri - syksy 2016
Työolobarometri - syksy 2015
Työolobarometri - syksy 2014
Työolobarometri - syksy 2013
Työolobarometri - syksy 2012

Lisätietoja:

Maija Lyly-Yrjänäinen, Tiina Hanhike

Kuvio. Mahdollisuudet osallistua työpaikan toiminnan kehittämiseen 2006 - 2017 (%)