Työolobarometri mittaa työelämän muutoksia

Ministeriö tuottaa vuosittain työolobarometrin, joka kuvaa suomalaisen työelämän tilaa työpaikoilla. Barometrissä seurataan työntekijöiden näkemyksiä työstään. Tulokset perustuvat palkansaajien haastatteluihin, joissa kysytään muun muassa

  • töiden organisoimisesta
  • työaika- ja palkkausjärjestelmistä
  • työssä oppimisesta ja vaikutusmahdollisuuksista
  • syrjinnästä, kiusaamisesta ja väkivallasta työpaikoilla
  • työkyvystä ja terveydestä sekä
  • työmarkkinanäkymistä.

Ennakkotiedot julkaistaan vuoden alussa ja loppuraportti syksyisin. Työolobarometrin vuoden 2019 ennakkotietojen mukaan aiempaa useampi palkansaaja on tehnyt etätyötä viimeisen vuoden sisällä (ks. kuvio alla).

Päätöksenteon tueksi tarvitaan tutkimusta

Ministeriö osallistuu tutkimushankkeisiin, joista saadaan tietoa, miten suomalainen työelämä kehittyy ja pärjää kansainvälisissä vertailuissa.  Esimerkiksi aikuisten taitoja eri maissa mittaava Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) on työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Euroopan elin- ja työolojen kehittämisvirasto (Eurofound) puolestaan tuottaa tietoa EU-maiden työelämän tilasta. Ministeriö vaikuttaa viraston tutkimusohjelmiin sen hallintoneuvostossa.

Julkaisuja

Työolobarometri 2019 - ennakkotiedot

Työolobarometri - syksy 2018
Työolobarometri - syksy 2017
Työolobarometri - syksy 2016
Työolobarometri - syksy 2015
Työolobarometri - syksy 2014
Työolobarometri - syksy 2013

Lisätietoja:

Marianne Keyriläinen

Kuvio. Etätyö viimeisen 12 kuukauden aikana, osuus palkansaajista, %

Työolobarometrit 2012 - 2019