Kysymyksiä ja vastauksia kaivostoiminnasta

Kaivostoiminnan kannalta keskeistä on aina toiminnan paikallinen hyväksyttävyys. Se saavutetaan, kun kaivosten ympäristölle aiheuttamat vaikutukset pysyvät kohtuullisina, lupaehtojen määrittelemissä rajoissa ja kaivosyhtiö käy toimivaa vuoropuhelua yhteisön kanssa. On myös tärkeää, että kansalaiset voivat tuoda näkemyksiään esiin eri vaiheissa, kun viranomaiset päättävät kaivoshankkeesta.       

Mutkikkaan terminologian vuoksi kaivosasioihin paneutuminen ja niistä keskustelu on aika ajoin haastavaa. Kokosimme joukon kaivostoimintaan liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia.