Avaruus tarjoaa uusia mahdollisuuksia 

Suomalainen avaruusosaaminen tunnetaan korkeatasoisesta avaruuden ja ilmakehän tutkimuksesta ja avaruuskomponenttien elektroniikka- ja ohjelmisto-osaamisesta. Suomalaiset yritykset ja tutkimusorganisaatiot ovat osallistuneet kymmenien satelliittien suunnitteluun ja valmisteluun sekä Euroopan avaruusjärjestön (ESA) hankkeissa että kansainvälisten kumppanien kanssa.       

Suomen avaruusalan neljä keskeistä alaa ovat:

  • avaruuden ja maapallon tieteellinen tutkimus
  • satelliittikaukokartoitus
  • satelliittipaikannus ja
  • avaruusteollisuus

Avaruusalan murros, ns. New Space, houkuttee alalle uusia toimijoita Suomessakin. New Space viittaa avaruustoimintaan, jota harjoittavat alalla uudet toimijat, tyypillisesti kaupallisista lähtökohdista ja valtiosta riippumattomina. Piensatelliitit ja yksityiset laukaisupalvelut mahdollistavat aiempaa helpomman ja halvemman pääsyn avaruuteen. Helmikuussa 2024 suomalaisia satelliitteja onkin kiertoradoilla jo 25 kappaletta: 3 yliopistosatelliittia (Aalto) ja 22 kaupallista satelliittia (Iceye, Reaktor Space Lab ja Aurora Propulsion Technologies).   

Avaruusasiain neuvottelukunta ohjaa avaruusstrategian toimeenpanoa

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimii neuvoa-antavana elimenä avaruusasiain neuvottelukunta.    

Avaruusstrategian tavoitteena on, että vuonna 2025 Suomi on maailman houkuttelevin ja ketterin avaruusliiketoimintaympäristö, josta hyötyvät kaikki täällä toimivat yritykset.

Kansainvälinen yhteistyö on avaruuspolitiikan kannalta keskeistä

Euroopan avaruusjärjestö (European Space Agency, ESA), Euroopan Unioni (European Union, EU) ja Yhdistyneiden kansakuntien avaruuden rauhanomaisen käytön komitea (United Nations Committee on Peaceful Uses of Outer Space, UN COPUOS) ovat keskeisiä avaruusalan kansainvälisen yhteistyön toimijoita

Avaruustoiminta on luvanvaraista toimintaa

Avaruustoiminnasta säädetään lailla avaruustoiminnasta (63/2018) ja sen nojalla annetulla työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella (74/2018).

Avaruustoimintaa saa harjoittaa vain työ- ja elinkeinoministeriön etukäteen antamalla luvalla.

Avaruuteen lähetetyt satelliitit ja muut avaruusesineet merkitään työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämään avaruusesineiden rekisteriin.   

Lisätietoja:

Tuija Ypyä 

Verkkosivusto: Spacefinland.fi