ILO-sopimuksia aiheittain, osa II

Luettelo perustuu ILOn ns. Cartier-ryhmän tekemään sopimusten ajantasaisuusarvioon. SopS linkissä on vanhojen asioiden sopimustekstin lisäksi asetus ja sopimuksen viitetiedot. Uusimmissa asioissa säädöstiedot ovat ainakin osin eduskunnan tietokannassa.

Työsuhteen varmuus

Nro 158: Työnantajan toimesta tapahtuva palvelussuhteen päättäminen (1982) - myös suositus 167​​​​​​​
HE nro 218/1983
HE nro 87/1991, sdk-nro 1369/1992, SopS 114/1992, ratifiointi rekisteröity 30.06.1992

Palkat

Nro 94: Työlausekkeet välikirjoissa, joissa julkinen viranomainen on sopimuspuolena (1949) - myös suositus 84
HE nro 19/1951, sdk-nro 623/1951, SopS 30/1951, ratifiointi rekisteröity 22.12.1951

Nro 95: Palkansuojelu (1949) - myös suositus 85
HE nro 19/1951

Nro 131: Vähimmäispalkkojen määrääminen erityisesti kehitysmaat huomioon ottaen (1970) - myös suositus 135
HE nro 5/1973

Nro 173: Työntekijöiden saatavien turvaaminen työnantajan maksukyvyttömyystapauksessa (1992) - myös suositus 180
HE nro 313/1993, sdk-nro 1160/1994, SopS 96/1994, ratifiointi rekisteröity 20.06.1994

Työaika

Nro 14: Viikkolevon sovelluttaminen teollisuusyrityksissä (1921)
HE nro 39/1922, sdk-nro 167/1923, SopS 14/1923, ratifiointi rekisteröity 19.06.1923

Nro 106: Viikkolepo kauppaliikkeissä ja toimistoissa (1957) - myös suositus 103
HE nro 39/1959

Nro 171: Yötyö (1990) - myös pöytäkirja 89 ja suositus 178
HE nro 88/1991

Nro 175: Osa-aikatyö (1994) - myös suositus 182
HE nro 207/1995, ratifiointi ja sdk-nro 1999, 301/2000, SopS 17/2000, ratifiointi rekisteröity 25.05.1999

Työturvallisuus ja –terveys

Nro 115: Työntekijäin suojaaminen ionisoivalta säteilyltä (1960) - myös suositus 114
HE nro 48/1962 
HE nro 97/1978, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1978, 743/1979, SopS 51/1979, ratifiointi rekisteröity 16.10.1978

Nro 120: Kauppa- ja toimistotyön terveysolot (1964) - myös suositus 120
HE nro 14/1968, sdk-nro 587/1968, SopS 62/1968, ratifiointi rekisteröity 23.09.1968

Nro 139: Työnteon yhteydessä syöpää synnyttävistä aineista ja tekijöistä aiheutuvien vaarojen torjunta ja valvonta (1974) - myös suositus 147
HE nro 169/1975, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1977, 333/1978, SopS 15/1978, ratifiointi rekisteröity 04.05.1977

Nro 148: Työntekijöiden suojaaminen työympäristössä esiintyvien ilman epäpuhtauksien, melun ja tärinän aiheuttamilta vaaroilta (1977) - myös suositus 156
HE nro 275/1978, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1979, 408/1980, SopS 25/1980, ratifiointi rekisteröity 08.06.1979

Nro 155: Työturvallisuus ja –terveys sekä työympäristö (1981) - myös suositus 164
HE nro 86/1982, sdk-nro 931/1982  
HE nro 112/1984, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1985, 217/1986, SopS 23/1986, ratifiointi rekisteröity 24.04.1985

Yleissopimukseen nro 155 liittyvä pöytäkirja: Työturvallisuus ja –terveys (2002)
HE nro 75/2003, sdk-nro 950/2003, SopS  54/2004, ratifiointi rekisteröity 09.12.2003

Nro 161: Työterveyshuolto (1985) - myös suositukset 170 ja 171
HE nro 78/1986, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1987, 345/1988, SopS 19/1988, ratifiointi rekisteröity 27.04.1987

Nro 162: Turvallisuus asbestin käytössä (1986) - myös suositus 172
HE nro 210/1987, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1988, 478/1989, SopS 25/1989, ratifiointi rekisteröity 20.06.1988

Nro 167: Turvallisuus ja terveys rakentamisessa (1988) - myös suositus 175 ​​​​​​
HE nro 239/1989 
HE nro 206/1995, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1996, 872/1997, SopS 68/1997, ratifiointi rekisteröity 23.01.1997

Nro 170: Työturvallisuus kemikaaleja käytettäessä (1990) - myös suositukset 177 ja 178
HE nro 88/1991
HE nro 91/2013, sdk-nro 1384/2014, SopS 29/2015, ratifiointi rekisteröity 28.02.2013

Nro 174: Suuronnettomuuksien torjunta teollisuudessa (1993) - myös suositus 181
HE nro 332/1994
HE nro 71/2012,  sdk-nro 333/2013, SopS 46/2013, ratifiointi rekisteröity 28.02.2013

Nro 176: Terveys ja turvallisuus kaivoksissa (1995) - myös suositus 183
HE nro 256/1996, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1997, 54/1998SopS 9/1998, ratifiointi rekisteröity 09.06.1997

Nro 184: Maatalousalan työturvallisuus ja -terveys (2001) - myös suositus 192
HE nro 250/2002, sdk-nro 234/2003, SopS 26/2003, ratifiointi rekisteröity 21.02.2003

Sosiaaliturva

Nro 102: Sosiaaliturvan vähimmäistaso (1952)
HE nro 130/1953
HE nro 39/1954

Nro 118: Samanlaisen sosiaaliturvan myöntäminen ulkomaalaisille kuin maan omille kansalaisille (1962)
HE nro 185/1965, sdk-nro 662/1969, SopS 48/1969, ratifiointi rekisteröity 15.08.1969

Nro 121: Työvammatapauksissa myönnettävät edut (1964) - myös suositus 121
HE nro 14/1968, sdk-nro 588/1968, SopS 63/1968, ratifiointi rekisteröity 23.09.1968

Nro 128: Työkyvyttömyys-, vanhuus- ja jälkeenjääneiden etuudet (1967) - myös suositus 131
HE nro 74/1973, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1975, 1056/1976, SopS 83/1976, ratifiointi rekisteröity 13.01.1976

Nro 130: Lääkintähuolto ja päiväraha (1969) - myös suositus 134
HE nro 86/1973, sdk-nro 864/1974, SopS 52/1974, ratifiointi rekisteröity 03.09.1974

Nro 157: Sosiaaliturvaoikeuksien säilyttämistä koskevan kansainvälisen järjestelmän perustaminen (1982) - myös suositus 167
HE nro 218/1983, jäänyt käsittelemättä

Nro 168: Työllisyyden edistäminen ja työttömyysturva (1988) - myös suositus 176
HE nro 239/1989, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1990, 1174/1991, SopS 64/1991, ratifiointi rekisteröity 19.12.1990

Äitiyssuojelu

Nro 183: Äitiyssuojelusopimuksen (muutettu, 1952) uudistaminen (2000) - myös suositus 191
HE nro 88/2001

Ulkomaalaiset työntekijät

Nro 97: Muuttavat työntekijät (muutettu, 1949) - myös suositus 86
HE nro 19/1951

Nro 143: Siirtolaisuuteen liittyvät väärinkäytökset sekä ulkomaalaisten työntekijöiden yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhtäläisen kohtelun edistäminen (1975) - myös suositus 151
HE nro 163/1976

Merenkulkijat

Nro 71: Merenkulkijain eläkkeet (1946) ?
kumottu/MLC ?

Nro 185: Merenkulkijoiden henkilöllisyystodistukset (muutettu, 2003)
HE nro 196/2004

MLC, 2006 (kumosi 37 merenkulun ILO-sopimusta)
HE nro 91/2008
HE nro 80/2012, sdk-nro 385/2013, SopS 52/2013, ratifiointi rekisteröity 09.01.2013

MLC:n ohjeiston muutokset
HE nro 167/2016 merityöyleissopimuksen 2006 ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten hyväksymiseksi sekä laeiksi jne, ilmoitus ILOlle 27.1.2017. Laki 1114/2016 myös SopS 26/2017 tuli voimaan 27.7.2017, asetus 125/2017 ja sopimusteksti: SopS 27/2017

HE nro 48/2018 merityöyleissopimuksen 2006 ohjeistoon vuonna 2016 tehtyjen muutosten hyväksymiseksi sekä laeiksi jne., ilmoitus ILOlle 20.6.2018. Laki 447/2018 myös SopS 72/2018 tuli voimaan 8.1.2019, asetus 1029/2018 ja sopimusteksti: SopS 73/2018

Kalastajat

Nro 188: Kalastusalan työ (2007) - myös suositus 199
HE nro 187/2008

Satamatyöntekijät

Nro 152: Työturvallisuus ja –terveys satamatyössä (1979) - myös suositus 160
HE nro 9/1981, sdk-nro 381/1982, SopS 19/1982, ratifiointi rekisteröity 03.07.1981

Alkuperäis- ja heimokansat

Nro 169: Itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansat (1989)
HE nro 306/1990
HE nro 264/2014, asia peruutettiin 24.01.2019

Erityisalat

Nro 149: Sairaanhoitohenkilöstön työ sekä työ- ja elinolot (1977) - myös suositus 157
HE nro 58/1949, sdk-nro 858/1949, SopS 45/1949, ratifiointi rekisteröity 20.01.1950

Nro 172: Hotellien, ravintoloiden ja vastaavien yritysten työolot (1991) - myös suositus 179
HE nro 306/1992

Nro 177: Kotityö (1996) - myös suositus 184
HE nro 241/1997, ratifiointivuosi ja sdk-nro 1998, 302/2000, SopS 18/2000, ratifiointi rekisteröity 17.06.1998

Nro 189: Kotitaloustyö (2011) - myös suositus 201
HE nro 93/2014, ratifiointi ja sdk-nro 1001/2014,  SopS 22/2015,  ratifiointi rekisteröity 08.01.2015