Talent Boost -ohjelma

Suomen menestys ja kansainvälinen kilpailukyky perustuvat korkeaan osaamiseen. Suomen työmarkkinoilla on kuitenkin pula osaavasta työvoimasta. Kotimaisten työttömien työnhakijoiden työllistämisen lisäksi tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa. Työvoimaa tarvitaan EU/ETA-maista, jonka lisäksi kansainvälistä rekrytointia edistetään myös kolmansista maista.

Työperusteinen maahanmuutto vahvistaa talouskasvua, innovaatioita, investointeja, elinvoimaisuutta ja auttaa turvaamaan palvelut. Vastaavasti koulutusperusteisella maahanmuutolla voidaan tukea osaajien saatavuutta sekä Suomen kasvua, kansainvälistymistä ja innovaatiotoimintaa.

Yhteiskunnan ja työelämän monimuotoisuus vaikuttaa Suomen houkuttelevuuteen kansainvälisten osaajien ja sijoittajien silmissä. Lisäksi se on ratkaisevaa täällä jo asuvien maahanmuuttajien työllistymiselle. Työelämän kansainvälisyys edistää muun muassa Suomessa tutkinnon suorittaneiden kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden asettautumista Suomeen ja ehkäisee aivovuotoa.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoima Talent Boost -ohjelma on poikkihallinnollinen työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton ohjelma. Sen tavoitteena on kehittää ja edistää osaajien saamista Suomen tarpeisiin vastaavasti.

Talent Boost -ohjelma vuosille 2023-2027

Talent Boost -ohjelma 2023–2027 kokoaa yhteen Petteri Orpon hallitusohjelman työperäisen maahanmuuton toimet sekä tehostaa jo aiemmin käyttöön otettuja toimia. Ohjelman painopisteet ovat: 

  • Suomen vetovoima: osaajien saatavuuden edistäminen ja maakuvatyö
  • Sujuvat ja hallitut oleskelulupaprosessit sekä toimiva jälkivalvonta
  • Suomen pitovoiman vahvistaminen
  • Työperusteisen hyväksikäytön torjunta ja ennaltaehkäisy

Ohjelmaa toteuttavat valtakunnallisesti ja alueellisesti lukuisat eri toimijat, jotka kehittävät osaajille ja työnantajille suunnattuja palveluita. Tavoitteisiin pääseminen vaatii valtion, kaupunkien, korkeakoulujen, oppilaitosten, yritysten ja muiden toimijoiden saumatonta ja pitkäjänteistä yhteistyötä ja yhteensopivia palveluita. 

Työ- ja elinkeinoministeriö ei tee yksittäisiä henkilöitä koskevia päätöksiä liittyen maahantuloon tai kansainvälisiin rekrytointeihin. Lisätietoa työ- ja opiskeluperusteisista oleskeluluvista ja niiden hakemisesta löytyy Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta ja kansainvälisestä rekrytoinnista Work in Finland -verkkosivuilta.

Lue lisää:

Lisätiedot:

Satu Salonen, TEM, satu.t.salonen(at)gov.fi
Petra Lehto, TEM, petra.lehto(at)gov.fi