Kansainvälinen osaaminen yritysten käyttöön

Maahanmuutto Suomeen kasvaa voimakkaasti. Suurimmat syyt muuttaa Suomeen ovat työ, perhe ja opiskelu. Muuttoliikkeen mukanaan tuoma kansainvälinen osaaminen voi luoda uusia työpaikkoja, yrittäjyyttä ja innovaatioita sekä edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Valtioneuvoston yhteisen Talent Boost -ohjelman tavoitteena on vahvistaa kansainvälisten osaajien houkuttelua Suomeen sekä Suomessa jo olevien kansainvälisten osaajien asiantuntemuksen kanavoimista yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä innovaatiotoiminnan tueksi.

Talent Boost -toimenpideohjelma

Pääministeri Juha Sipilän hallitus päätti puoliväliriihessä 2017 käynnistää poikkihallinnollisen, valtioneuvoston yhteisen Talent Boost – Kasvua kansainvälisistä osaajista -toimenpideohjelman. Hallitus määritteli ohjelmalle seuraavat tavoitteet:

  • Suomi houkuttelee kansainvälisiä osaajia ja hyödyntää heidän verkostojaan investointien hankkimisessa.
  • Yritykset hyödyntävät kansainvälisten osaajien verkostoja ja asiantuntemusta kasvussa ja kansainvälistymisessä.
  • Elinkeinoelämän ekosysteemit ja innovaatioalustat sekä työmarkkinat ovat kansainvälisille osaajille avoimia ja yrittäjyyteen kannustavia.

Talent Boost -toimenpideohjelma laajentaa työ- ja elinkeinoministeriön syksyllä 2016 käynnistämää Kansainvälisistä osaajista kasvua -agendaa poikkihallinnolliseksi yhteistyöksi. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa koko valtioneuvoston yhteisen ohjelman koordinoinnista.

Talent Boost -ohjausryhmän puheenjohtajana toimii työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson. Ministeriöiden lisäksi toimenpideohjelman ohjausryhmässä ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere ja Turku. Lisäksi kansainvälisten osaajien houkuttelusta ja hyödyntämisestä käydään jatkuvaa vuoropuhelua yritysten, yrittäjäjärjestöjen, kauppakamarin, korkeakoulujen, kansainvälisten osaajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Ajankohtaista

Valtioneuvoston Maahanmuuttajat ja innovaatiotalous -tutkimushanke (Immigrants and innovation economy in English)

Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitusta saavat Kasvua kansainvälisistä osaajista -hankkeet

Lue lisää

Kysymyksiä ja vastauksia Talent Boost -ohjelmasta

TEM:n julkaisu: Innovaatiotalouden maahanmuuttopolitiikka. Kansainvälinen muuttoliike, maahanmuuttajat ja innovaatiopolitiikka

 

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Laura Lindeman, laura.lindeman(at)tem.fi