Talent Boost -ohjelma


Yritykset ja muut organisaatiot tarvitsevat paitsi yleisesti ottaen osaavaa työvoimaa, myös erityisosaamista, jota ei ole saatavissa Suomesta. Osaajien maahanmuutto vahvistaa ja kansainvälistää Suomen innovaatiotoimintaa sekä tukee kansainvälisten investointien saamista Suomeen. Tämä puolestaan edistää uusien työpaikkojen syntymistä ja suomalaisten yritysten kansainvälistymistä.

Yhteiskunnan ja työelämän monimuotoisuus vaikuttaa Suomen houkuttelevuuteen kansainvälisten osaajien ja sijoittajien silmissä. Lisäksi se on ratkaisevaa täällä jo asuvien maahanmuuttajien työllistymiselle. Työelämän kansainvälisyys edistää muun muassa Suomessa tutkinnon suorittaneiden kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden asettautumista Suomeen ja ehkäisee aivovuotoa.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoima Talent Boost -ohjelma on poikkihallinnollinen erityisasiantuntijoiden, työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden kansainvälisen rekrytoinnin kehittämisen ja maahanmuuton sujuvoittamisen ohjelma. Ohjelman sisältöjä tarkennetaan syksyllä 2023 pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman tavoitteiden ja painopisteiden mukaisesti.   

Talent Boost -sivusto tarjoaa kaikille osaajien maahanmuuton parissa työskenteleville tietoa ohjelman tavoitteista ja toimijoista sekä nostaa esiin parhaita käytäntöjä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö ei tee yksittäisiä henkilöitä koskevia päätöksiä liittyen maahantuloon tai kansainvälisiin rekrytointeihin. Lisätietoa työ- ja opiskeluperusteisista oleskeluluvista ja niiden hakemisesta löytyy Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta ja kansainvälisestä rekrytoinnista Work in Finland -verkkosivuilta.

Talent Boost -toimenpideohjelma (pdf)

Lue lisää:

Lisätiedot:

Satu Salonen, TEM, satu.t.salonen(at)gov.fi
Petra Lehto, TEM, petra.lehto(at)gov.fi