Talent Boost – Kasvua kansainvälisistä osaajista

Maahanmuutolla ja kansainvälisten osaajien liikkuvuudella on entistä suurempi merkitys Suomen kilpailukyvylle. Osaajien saatavuus on eri selvityksissä tunnistettu yhdeksi suurimmista yritysten kasvun ja kansainvälistymisen haasteista. Suomi kilpailee parhaista osaajista muun maailman kanssa.

Yritykset tarvitsevat paitsi yleisesti ottaen osaavaa työvoimaa, myös erityisosaamista, jota ei ole saatavissa Suomesta. Huippuosaajien maahanmuutto myös vahvistaa ja kansainvälistää Suomen innovaatiotoimintaa sekä tukee kansainvälisten investointien ja osaajien saamista Suomeen. Tämä puolestaan edistää uusien työpaikkojen syntymistä ja suomalaisten yritysten kansainvälistymistä.

Yhteiskunnan ja työelämän monimuotoisuus vaikuttaa huomattavasti Suomen houkuttelevuuteen kansainvälisten osaajien ja sijoittajien silmissä.  Lisäksi sillä on ratkaiseva merkitys täällä jo asuvien maahanmuuttajien työllistymiselle. Työelämän kansainvälisyys edistää muun muassa Suomessa tutkinnon suorittaneiden kansainvälisten  opiskelijoiden asettautumista Suomeen ja ehkäisee aivovuotoa.

Talent Boost -toimenpideohjelma

Pääministeri Juha Sipilän hallitus päätti puoliväliriihessä 2017 käynnistää poikkihallinnollisen, valtioneuvoston yhteisen Talent Boost – Kasvua kansainvälisistä osaajista -toimenpideohjelman. Talent Boost -toimenpideohjelman tavoitteena on:

  1. Vahvistaa kansainvälisten osaajien houkuttelua Suomeen.
  2. Kanavoida Suomessa jo olevien kansainvälisten osaajien asiantuntemus yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä innovaatiotoiminnan tueksi.
  3. Lisätä työmarkkinoiden avoimuutta, vastaanottavaisuutta ja houkuttelevuutta kansainvälisille osaajille.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa ohjelman koordinoinnista. Talent Boost -ohjausryhmän puheenjohtajana toimii työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson. Ministeriöiden lisäksi toimenpideohjelman ohjausryhmään kuuluvat Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Turun edustajat. Kansainvälisten osaajien houkuttelusta ja heidän asiantuntemuksensa hyödyntämisestä käydään jatkuvaa vuoropuhelua myös muiden kaupunkien ja alueiden, yritysten, yrittäjäjärjestöjen, kauppakamarin, korkeakoulujen, kansainvälisten osaajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Ajankohtaista

Valtioneuvoston Maahanmuuttajat ja innovaatiotalous -tutkimushanke (Immigrants and innovation economy in English)

Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitusta saavat Kasvua kansainvälisistä osaajista -hankkeet

Lue lisää

Kysymyksiä ja vastauksia Talent Boost -ohjelmasta

Talent Boost Cookbook Finland (englanninkielinen)

TEM:n julkaisu: Innovaatiotalouden maahanmuuttopolitiikka. Kansainvälinen muuttoliike, maahanmuuttajat ja innovaatiopolitiikka

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Laura Lindeman, laura.lindeman(at)tem.fi