Matkailufoorumi

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut Matkailufoorumin, jonka tehtävänä on toimia neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä matkailun kehittämiseen liittyvissä strategisissa kokonaisuuksissa. Matkailufoorumi edistää Suomen matkailustrategian 2022–2028 toimeenpanoa. Se myös seuraa ja arvioi alan toimintaympäristön ja ilmiöiden kehittymistä sekä tukee matkailun politiikkatoimenpiteiden valmistelua.

Matkailufoorumin tehtävänä on erityisesti:

  • toimia neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä laajasti matkailun kehittämiseen liittyvissä strategisissa kokonaisuuksissa sekä antaa ehdotuksia ministeriöille/valtioneuvostolle;
  • keskustella matkailupolitiikan ja lainsäädännön kehittämisen kysymyksistä sekä yhteensovittaa eri hallinnonalojen toimia matkailun kehittämisessä;
  • edistää Suomen matkailustrategian 2022–2028 toimeenpanoa sekä seurata sen toteutusta;
  • seurata ja arvioida matkailun toimintaympäristön ja ilmiöiden kehittymistä kansallisesti ja globaalisti;
  • seurata ja ennakoida matkailun kehitystä ja toimenpiteiden vaikutusta;
  • toimia yhteistyöfoorumina eri toimijoiden välillä.

Matkailufoorumin puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri ja varapuheenjohtajana työ- ja elinkeinoministeriön innovaatiot ja yritysrahoitus -osaston ylijohtaja. Matkailufoorumissa ovat edustettuina matkailualan kannalta keskeiset ministeriöt sekä niiden hallinnonalojen yksiköt, maakuntien liitot ja valtion aluehallinto, matkailun alueorganisaatiot, matkailuyritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä järjestöt. Matkailufoorumin sihteeristö toimii työ- ja elinkeinoministeriössä. 

Matkailufoorumin toimikausi alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.12.2028.

Lisätiedot: Sanna Kyyrä

Matkailufoorumin hankesivuilta löydät mm. ajankohtaiset Matkailufoorumin uutiset.