Posiva hakee käyttölupaa ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokselle ensimmäisenä maailmassa

Posiva Oy jätti 30.12.2021 valtioneuvostolle ydinenergialain mukaisen käyttölupahakemuksen Eurajoen Olkiluotoon rakenteilla olevalle käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle. Posiva on valmistautunut käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamiseen yli 40 vuoden ajan. Sen kapselointilaitos sijaitsee maan pinnalla ja loppusijoituslaitoksen loppusijoitustilat noin 400-430 metrin syvyydessä peruskalliossa. Käyttölupaa haetaan vuoden 2024 maaliskuusta vuoden 2070 loppuun saakka.

Hakemuksen mukaan ajanjaksolla 2024–2070 loppusijoitettaisiin valtaosa Posivan omistajien, eli Teollisuuden Voima Oyj:n ja Fortum Power and Heat Oy:n, Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitosten käytetystä ydinpolttoaineesta. Kapselointi- ja loppusijoituslaitosta on suunniteltu käytettävän noin 2120-luvulle saakka, kunnes kaikki omistajien laitosten ennakoitu käytetty ydinpolttoaine on loppusijoitettu.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää lupahakemuksesta julkisen kuulemisen myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. TEM pyytää silloin lausuntoja useilta viranomaisilta, yhteisöiltä ja vaikutusalueen kunnilta sekä varaa kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuuden lausuntojen ja mielipiteiden esittämiseen. Lausunnot ja mielipiteet otetaan huomioon käyttölupahakemuksen käsittelyssä. Ministeriö varautuu järjestämään myös viranomaisseminaarin lupahakemuksen käsittelyn aikana.

TEM pyytää lausunnon Säteilyturvakeskukselta (STUK) kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen turvallisuudesta. STUK tarkastaa, että kapselointi- ja loppusijoituslaitos on rakennettu suunnitelmien mukaisesti, että ydinlaitoskokonaisuutta voidaan käyttää turvallisesti, ja että ydinlaitoskokonaisuuden henkilöstö on koulutettu laitoksen turvallista käyttämistä varten. Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen käyttöä ja kunnossapitoa valvotaan niiden koko käyttöiän ajan. Pitkäaikaisturvallisuuden arviointi on merkittävä osa STUKin lausuntoa.

Käyttölupahakemus löytyy tämän linkin takaa.

Lisätietoja: Linda Kumpula ja Liisa Heikinheimo