Posiva hakee käyttölupaa ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokselle ensimmäisenä maailmassa

Posiva Oy jätti 30.12.2021 valtioneuvostolle ydinenergialain mukaisen käyttölupahakemuksen Eurajoen Olkiluotoon rakenteilla olevalle käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle. Posiva on valmistautunut käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamiseen yli 40 vuoden ajan. Sen kapselointilaitos sijaitsee maan pinnalla ja loppusijoituslaitoksen loppusijoitustilat noin 400-430 metrin syvyydessä peruskalliossa. Käyttölupaa haetaan vuoden 2024 maaliskuusta vuoden 2070 loppuun saakka.

Hakemuksen mukaan ajanjaksolla 2024–2070 loppusijoitettaisiin valtaosa Posivan omistajien, eli Teollisuuden Voima Oyj:n ja Fortum Power and Heat Oy:n, Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitosten käytetystä ydinpolttoaineesta. Kapselointi- ja loppusijoituslaitosta on suunniteltu käytettävän noin 2120-luvulle saakka, kunnes kaikki omistajien laitosten ennakoitu käytetty ydinpolttoaine on loppusijoitettu.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää lupahakemuksesta julkisen kuulemisen. Lausuntoja ja mielipiteitä käyttölupahakemuksesta voi esittää 8.2.–15.9.2022 välisenä aikana lausuntopalvelu.fi-sivulla, sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai kirjeitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon. Kirjaamon osoite on PL 32, 00023 Valtioneuvosto ja käyntiosoite Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki.

Lausunnoissa pyydetään viittaamaan asian diaarinumeroon VN/34352/2021. Lausunnot ja mielipiteet tulevat nähtäville työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuille, ja ne otetaan huomioon käyttölupapäätöksessä. Ministeriön tietosuojaselosteet ovat nähtävillä verkkosivuilla osoitteessa tem.fi/tietosuoja.

TEM pyytää lausunnon Säteilyturvakeskukselta (STUK) kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen turvallisuudesta. STUK tarkastaa, että kapselointi- ja loppusijoituslaitos on rakennettu suunnitelmien mukaisesti, että ydinlaitoskokonaisuutta voidaan käyttää turvallisesti, ja että ydinlaitoskokonaisuuden henkilöstö on koulutettu laitoksen turvallista käyttämistä varten. Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen käyttöä ja kunnossapitoa valvotaan niiden koko käyttöiän ajan. Pitkäaikaisturvallisuuden arviointi on merkittävä osa STUKin lausuntoa.

Käyttölupahakemus löytyy tämän linkin takaa.

Lisätietoja: Linda Kumpula, Juho Korteniemi

Kuulutus ja lausuntopyyntö