Maahanmuuttajien kotouttaminen edellyttää yhdenvertaisuutta ja yhteistyötä

Maahanmuutto Suomeen on viime vuosina monipuolistunut ja lisääntynyt. On tärkeää, että maahanmuuttajaväestön tarpeet huomioidaan julkisia palveluja järjestettäessä ja maahanmuuttajille tarjotaan kotoutumista edistäviä toimenpiteitä sekä palveluja.

Kotoutuminen on jatkuva, kaksisuuntainen prosessi, jossa yhteiskunta muuttuu väestön monimuotoistuessa ja maahanmuuttaja hankkii yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja sekä taitoja. Se edellyttää sitoutumista sekä maahanmuuttajilta itseltään että vastaanottavalta yhteiskunnalta.

Virallisten toimenpiteiden lisäksi kotoutumista edistetään arkipäivän tilanteissa ja lähiyhteisöissä, kuten päiväkodeissa, kouluissa, harrastustoiminnassa ja työpaikoilla.

Hyvät etniset suhteet edistävät maahanmuuttajien kotoutumista ja yhteiskunnallista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Jokaisen yhdenvertaisuus ja maahanmuuttajat yhteiskunnan jäseniksi toivottava asenneilmapiiri ovat kotoutumisen edellytyksiä.

Kotouttaminen vaatii laajaa yhteistyötä

Vuonna 2011 voimaan tullut Laki kotoutumisen edistämisestä (KotoL) edellyttää viranomaisten kehittävän kotouttamiseen liittyvää monialaista yhteistyötä.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä sekä työllistymisen edistämisestä

Kotouttaminen.fi-sivustolta saat lisätietoa kotouttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriössä toimii kotouttamisen osaamiskeskus, jonka tavoitteena on tukea maahanmuuttajien kotoutumista edistävää työtä.

Kotouttamisen osaamiskeskus

  • tuottaa ja välittää kotouttamistyön suunnittelun sekä toteutuksen perustaksi tutkimus-, tilasto- ja seurantatietoa ja edistää kotouttamistoiminnan vaikuttavuuden arviointia
  • järjestää maahanmuuttajia työssään kohtaaville ammattilaisille osaamista vahvistavia tilaisuuksia ja levittää hyviä käytäntöjä
  • kehittää toimivia työprosesseja ja yhteistyöverkostoja.

Osaamiskeskuksen ylläpitämä kotouttaminen.fi-sivusto tarjoaa ajankohtaista tietoa kotoutumisesta sekä pakolaisten vastaanotosta.

Lisätietoja: Sonja Hämäläinen