Maahanmuuttajien kotoutuminen edellyttää yhdenvertaisuutta ja yhteistyötä

Maahanmuutto Suomeen on viime vuosina monipuolistunut ja lisääntynyt. On tärkeää, että maahanmuuttajaväestön tarpeet huomioidaan julkisia palveluja järjestettäessä ja maahanmuuttajille tarjotaan kotoutumista edistäviä toimenpiteitä sekä palveluja.

Kotoutuminen on jatkuva, kaksisuuntainen prosessi, jossa yhteiskunta muuttuu väestön monimuotoistuessa ja maahanmuuttaja hankkii yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja sekä taitoja. Se edellyttää sitoutumista sekä maahanmuuttajilta itseltään että vastaanottavalta yhteiskunnalta.

Virallisten toimenpiteiden lisäksi kotoutumista edistetään arkipäivän tilanteissa ja lähiyhteisöissä, kuten päiväkodeissa, kouluissa, harrastustoiminnassa ja työpaikoilla.

Hyvät etniset suhteet edistävät maahanmuuttajien kotoutumista ja yhteiskunnallista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Jokaisen yhdenvertaisuus ja maahanmuuttajat yhteiskunnan jäseniksi toivottava asenneilmapiiri ovat kotoutumisen edellytyksiä.

Kotoutumisen edistäminen vaatii laajaa yhteistyötä

Vuonna 2011 voimaan tullut Laki kotoutumisen edistämisestä (KotoL) edellyttää viranomaisten kehittävän kotoutumisen edistämiseen liittyvää monialaista yhteistyötä.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa maahanmuuttajien kotoutumisesta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä sekä työllistymisen edistämisestä.

Lisätietoja: Sonja Hämäläinen

Kotoutuminen.fi-sivustolta saat lisätietoa kotoutumisen edistämisestä

Työ- ja elinkeinoministeriössä toimii kotoutumisen osaamiskeskus, jonka tavoitteena on tukea maahanmuuttajien kotoutumista edistävää työtä.

Kotoutumisen osaamiskeskus

  • tuottaa ja välittää kotoutumistyön suunnittelun sekä toteutuksen perustaksi tutkimus-, tilasto- ja seurantatietoa ja edistää kotoutumistoiminnan vaikuttavuuden arviointia
  • järjestää maahanmuuttajia työssään kohtaaville ammattilaisille osaamista vahvistavia tilaisuuksia ja levittää hyviä käytäntöjä
  • kehittää toimivia työprosesseja ja yhteistyöverkostoja.

Osaamiskeskuksen ylläpitämä kotoutuminen.fi-sivusto tarjoaa ajankohtaista tietoa kotoutumisesta sekä pakolaisten vastaanotosta.

Lisätietoja: Helena Torkko, Minna Säävälä