Elinkeinopolitiikka tähtää kestävään talouskasvuun

Elinkeinopolitiikan tavoitteena on kestävä talouskasvu. Talouskasvu tukee työllisyyden tason säilymistä ja edistää uusien työpaikkojen syntyä.   

Nykyisen elinkeinopolitiikan toimintaympäristönä on globaalitalous. Vaikka kansallinen elinkeinopolitiikka lähtee kansallisesta edusta ja intresseistä, koituu globaalitalouden menestys viime kädessä kaikkien hyödyksi.               

Keskeisiä tekijöitä työn tuottavuuden kasvuun ovat kilpailun toimivuus, kansallisesta kilpailukyvystä huolehtiminen, tuottavuuskasvua edistävä rakennemuutos ja globaalien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen.        

Elinkeinopolitiikan haasteet

Suomen näkökulmasta elinkeinopolitiikan keskeiset haasteet voidaan tiivistää siihen, miten onnistumme seuraavissa:

  • tunnistetaan paremmin globaaleja haasteita ja asiakastarpeita
  • rakennetaan innovaatioista todellista kilpailuetua
  • otetaan globaaleja arvoketjuja paremmin hallintaan
  • lisätään Suomen kansantalouden teollisten ja yksityisten palvelualojen kestävyyttä ja varmistetaan arvon kanavoituminen kotimaahan.

Lisätietoja:

Maija Palmu