ILOn yleissopimus- ja suositustekstejä

Valikoituja ILOn yleissopimustekstejä sekä sopimus- ja suositusluettelot on julkaistu suomeksi vuoteen 2005 saakka kirjana. Merityöyleissopimus MLC, 2006 on korvannut 37 merialan sopimusta: C7-9, 16, 22, 23, 53-58, 68-70, 72-76, 91-93, 109, 133, 134, 145-147, P147, 163-166 ja 178-180. Sen jälkeiset sopimusten kumoamiset alla; vuosien merkinnät:  2017:*, 2018:**,  2021:#, 2023: (MLC).

Yleissopimukset (C) nrot: 4*, 7-9#, 15*, 16#, 21**, 28*, 34#, 41*, 50**, 53 ja 54#, 57#, 60*, 64 ja 65**, 67*, 70 (MLC), 72-74#, 75 (MLC), 76#, 86**, 91# , 93#, 104**, 109#, 145#, P147 (MLC), 163 (MLC), 165 (MLC), 178 (MLC),  179 ja 180#.
2024: C45, 62, 63 ja 85
2030: C22, 23, 24, 25, 55, 56, 58, 68, 69, 92, 96, (MLC:llä korvatut: 133, 134, 146, 164) ja 166 (sekä suositus R29)
2033: C17, 18 (jotka on ratifioitu ja ovat myöhemmin muutettuja) ja 42 (sekä suositukset R22, 23 ja 24)

ILOn yleissopimukset -kirja, 2005
ILO-sopimusten ratifiointitarveselvitys 2002

Uudemmat hallituksen esitykset (HE) käsittelytietoineen

SopS -linkit ovat Finlexin Valtiosopimukset-tietokantaan, josta teksti on käytettävissä.

170 Yleissopimus, joka koskee työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä, rekisteröity ILOssa 21.1.2014
HE 91/2013
Laki 996/2013 myös SopS 29/2015 tuli voimaan 21.1.2015, asetus 1348/2014 ja sopimusteksti: SopS 30/2015

174 Yleissopimus, joka koskee suuronnettomuuksien torjuntaa teollisuudessa, rekisteröity ILOssa 28.2.2013
HE 71/2012 (myös suositus nro 181)
Laki 952/2012 myös SopS 45/2013 tuli voimaan 28.2.2014, asetus 333/2013 ja sopimusteksti: SopS 46/2013

MLC, Yleissopimus, joka koskee merityötä, 2006, rekisteröity ILOssa 9.1.2013
HE 80/2012
Laki 951/2012 myös SopS 51/2013 tuli voimaan 9.1.2014, asetus 385/2013 ja sopimusteksti: SopS 52/2013 

- vuoden 2014 ohjeiston muutokset, HE 167/2016, rekisteröity ILOssa 27.1.2017
Laki 1114/2016 myös SopS 26/2017 tuli voimaan 27.7.2017, asetus 125/2017 ja sopimusteksti: SopS 27/2017

- vuoden 2016 ohjeiston muutokset HE 48/2018, rekisteröity ILOssa 20.6.2018.
Laki 447/2018 myös SopS 72/2018 tuli voimaan 8.1.2019, asetus 1029/2018 ja sopimusteksti: SopS 73/2018

- vuoden 2018 ohjeiston muutokset, HE 42/2020, rekisteröity ILOssa 19.6.2020.
Laki 434/2020 myös SopS 106/2020 voimaan 26.12.2020, asetus 931/2020 ja sopimusteksti: SopS 107/2020

MLC-sopimus, ajantasainen suomennos 2018

- vuoden 2022 ohjeiston muutokset (voimaan 23.12.2024), ajantasainen  

187 Yleissopimus, joka koskee työturvallisuuden ja ‑terveyden edistämistä, 2006, rekisteröity ILOssa 26.6.2008
HE 174/2007 (myös suositus nro 197)
Laki 378/2008 myös SopS 121/2008 tuli voimaan 26.6.2009, asetus 970/2008 ja sopimusteksti: SopS 122/2008

188  Yleissopimus, joka koskee kalastusalan työtä, 2007
HE 187/2008 (myös suositus nro 199)

189 Yleissopimus, joka koskee kotitaloustyötä, 2011, rekisteröity ILOssa 8.1.2015
HE 93/2014, kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laeiksi jne. (myös suositus nro 201)
Laki 1001/2014 myös SopS 21/2015 tuli voimaan 8.1.2016, asetus 133/2015 ja sopimusteksti: SopS 22/2015

P29 Pakollista työtä koskevaan sopimukseen (nro 29, 1930) liittyvä pöytäkirja, 2014, rekisteröity ILOssa 27.1.2017
HE 69/2016 (myös suositus nro 203) 
Laki 980/2016 myös SopS 28/2017 tuli voimaan 27.1.2018, asetus 126/2017 ja sopimusteksti: SopS 29/2017

185 Merenkulkijoiden henkilöllisyystodistuksia koskevan yleissopimus (muutettu) 2003 
HE 196/2004 ja sen liitteiden vuoden 2016 muutokset

190 Yleissopimus, joka koskee väkivaltaa ja häirintää työssä, 2019, HE 89/2023 (myös suositus 206)

191 Yleissopimus normeihin tehtävistä muutoksista, jotka ovat seurausta turvallisen ja terveellisen työympäristön tunnustamisesta perusperiaatteeksi, 2023 (käännös tekeillä)

Uudemmat ILO-suositukset

195 Suositus, joka koskee inhimillisten voimavarojen kehittämistä, 2004, HE 165/2005

196 korvattu suosituksella nro 199

197 Työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskeva suositus, 2006, liittyy sopimukseen nro 187, HE 174/2007

198 Työsuhdetta koskeva suositus, 2006, HE 29/2007

199 Kalastusalan työtä koskeva suositus, 2007, liittyy sopimukseen nro 188, HE 187/2008

200 HIViä ja AIDSia työelämässä koskeva suositus, 2010

201 Kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskeva suositus, 2011, liittyy sopimukseen nro 189, HE 93/2014

202 Sosiaalisen suojelun kansallisia vähimmäistasoja koskeva suositus, 2012

203 Suositus pakollisen työn tehokasta poistamista koskevista lisätoimenpiteistä, 2014, liittyy pöytäkirjaan P29, HE 69/2016

204 Epävirallisesta taloudesta viralliseen talouteen siirtymistä koskeva suositus, 2015

205 Suositus työllisyydestä ja ihmisarvoisesta työstä rauhan ja selviytymiskyvyn edistämiseksi, 2017 

206 Väkivaltaa ja häirintää työssä koskeva suositus, 2019, liittyy sopimukseen nro 190, HE 89/2023

207 Suositus normeihin tehtävistä muutoksista, jotka ovat seurausta turvallisen ja terveellisen työympäristön tunnustamisesta perusperiaatteeksi, 2023 (käännös tekeillä)

208 Laadukasta oppisopimuskoulutusta koskeva suositus, 2023 (käännös tekeillä)