Ratkaisupyynnön tekeminen energiamarkkinariitalautakunnalle

Ratkaisupyynnössä on esitettävä selkeästi seuraavat seikat:

1.    Riidan osapuolet yhteystietoineen

2.    Kuvaus mistä asiassa on kyse

3.    Vaatimukset ja niiden perustelut listattuna

4.    Luettelo asiaan liittyvistä kirjallisista asiakirjoista ja mahdollisesta muusta materiaalista 
       (ei linkkejä)

Ratkaisupyyntö ja luettelossa mainitut kirjalliset asiakirjat ja muu materiaali lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: energiamarkkinariitalautakunta(at)gov.fi 

Kirjalliset asiakirjat ja muu materiaali saa olla pdf- tai word-tiedostoina.