Valtakunnansovittelijan toimisto

Valtakunnansovittelija ja sovittelijat avustavat neuvottelukumppaneita työriitasovitteluissa, kun työ- tai virkaehtosopimusta ei saada aikaan ilman ulkopuolista apua. Työmarkkinakeskusjärjestöt voivat käyttää valtakunnansovittelijaa apunaan myös keskitetyn tulosopimuksen solmimisessa.

Sovittelujärjestelmä perustuu työriitojen sovittelusta annettuun lakiin.

Työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän muodostaa kolme osaa:

  • työmarkkinajärjestöjen oma toiminta
  • työriitojen sovittelujärjestelmä
  • työtuomioistuin

Työmarkkinajärjestöillä on keskeisin asema työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmässä. Järjestöt vastaavat työehtosopimusten neuvottelemisesta ja tekemisestä. Työtuomioistuin ratkaisee viime kädessä muun muassa voimassa olevista työ- ja virkaehtosopimuksista syntyneet oikeusriidat.

Työriitojen sovitteluun osallistuminen on pakollista. Suomessa on siis voimassa pakkosovittelu. Sen sijaan työriitojen pakkosovintoa ei ole. Riidan osapuolten ei ole pakko hyväksyä sovittelijan sovintoehdotusta.

Lisätietoa sovittelujärjestelmästä ja valtakunnansovittelijan toimistosta: valtakunnansovittelija.fi

Valtakunnansovittelijan toimiston yhteystiedot:
PL 345
Bulevardi 6A
00121 Helsinki
Puh. 029 506 2525