Matkailu kasvaa ja uudistuu

Suomen matkailuelinkeino on viime vuosina kasvanut ja kansainvälistynyt muita toimialoja nopeammin. Siitä on tullut kansallisesti merkittävä vientitoimiala ja työllistäjä. Matkailutulo on ollut useamman vuoden yli 14 miljardia euroa, ja sillä on mahdollisuuksia kasvaa jopa 20 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä.

Suomen matkailun kehittämistä ohjaa Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartta ”Yhdessä enemmän” vuosille 2015–2025. Tiekartan tavoitteena on, että Suomi on Pohjoimaiden halutuin matkailukohde, asiakkaiden ensisijainen valinta vuonna 2028. Tiekartta päivitetään vuoden 2019 aikana.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa matkailupolitiikan painotuksista ja kehittää matkailualaa yhdessä muiden ministeriöiden ja alan toimijoiden kanssa. Visit Finland vastaa Suomen matkailun kansainvälisestä edistämisestä.

Julkista tukea kohdennetaan erityisesti kasvuhakuisiin, verkostoituneisiin ja kansainvälistyviin matkailuyrityksiin. Rahoitusta suunnataan myös matkailuyritysten toimintaedellytyksiä parantaviin kokonaisuuksiin kuten liikenneyhteyksiin, energiatehokkuutta edistäviin toimiin sekä kansallispuistojen ja reittien ylläpitoon. 

Lisätietoja: Sanna Kyyrä