Matkailu kasvaa ja uudistuu

Suomen matkailuelinkeino on viime vuosina kasvanut ja kansainvälistynyt muita toimialoja nopeammin. Matkailusta on tullut kansallisesti merkittävä vientitoimiala ja työllistäjä. Matkailun kokonaiskysyntä oli vuonna 2019 yli 16 miljardia euroa, ja ennen koronapandemiaa sen arvioitiin voivan kasvaa jopa 20 miljardiin euroon vuoteen 2028 mennessä.

Suomen matkailun kehittämistä ohjaa Suomen matkailustrategia vuosille 2022-2028. Strategiassa asetetaan matkailun kehittämiseksi tavoitteet vuoteen 2028 sekä toimenpiteet vuosille 2022–2023. Strategian tavoitteena on tehdä Suomesta Pohjoismaiden kestävimmin kasvava matkakohde. 

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa matkailupolitiikan painotuksista ja kehittää matkailualaa yhdessä muiden ministeriöiden ja alan toimijoiden kanssa. Visit Finland vastaa Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisestä.

Julkista tukea kohdennetaan erityisesti kasvuhakuisiin, verkostoituneisiin ja kansainvälistyviin matkailuyrityksiin. Rahoitusta suunnataan myös matkailuyritysten toimintaedellytyksiä parantaviin kokonaisuuksiin kuten liikenneyhteyksiin, energiatehokkuutta edistäviin toimiin sekä kansallispuistojen ja reittien ylläpitoon. 

Lisätietoja: Sanna Kyyrä