Vuosiloma

Vuosiloman tarkoituksena on antaa työntekijälle mahdollisuus toipua työn aiheuttamista rasituksista. Työntekijällä on vuosilomaa pääsääntöisesti neljä viikkoa kesällä ja yksi viikko talvella. Lyhytkestoisissa työsuhteissa vuosiloma on lyhyempi.

Lomaa ansaitaan tekemällä työtä lomanmääräytymisvuoden (1.4. – 31.3.) aikana. Työntekijälle maksetaan loman ajalta lomapalkka, joka lähtökohtaisesti vastaa hänen säännönmukaista palkkaansa.

Käytännössä vuosilomaan liittyvistä asioista on sovittu varsin laajasti työehtosopimuksissa.

Työnantajan velvollisuus maksaa lomarahaa perustuu työ- ja virkaehtosopimuksen määräyksiin, työsopimukseen tai vakiintuneeseen käytäntöön. Lomaraha on 50 % vuosilomapalkasta. Vuosilomalaissa ei ole lomarahan maksamiseen velvoittavaa säännöstä.

Katso myös

Työlainsäädäntöesitteet

Lisätietoja:

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto
Lainsäädännön valmistelu: Tarja Kröger, Johanna Ylitepsa