Osaavan työvoiman tarjonta ja kohtaanto 

 

Huom! Tämän sivun sisältöä ei päivitetä enää.​​​​​​

Meidän jokaisen tarvitsee kehittää ja uudistaa osaamisestamme läpi elämän. Myös työelämän muutokset vaativat työntekijöiltä uudenlaista osaamista.  

Jotta yritykset löytävät tarvitsemansa tekijät, työntekijöiden osaamista täytyy kehittää koko työuran ajan. Jatkuvan oppimisen uudistus edistää työelämässä tapahtuvaa oppimista muun muassa kattavilla elinikäisen ohjauksen palveluilla ja koulutustarjonnalla. 

Palveluiden tulee olla tasa-arvoisesti kaikille saatavilla. Tavoitteena on, että kaikilla on työllistymisen ja merkityksellisen elämän edellyttämät tiedot, taidot ja osaaminen. 

Suomi tarvitsee myös lisää osaajia maailmalta. Marinin hallituksen toimilla Suomesta tulee entistä kiinnostavampi maa kansainvälisille osaajille. Maahantulo ja kotoutuminen tapahtuvat sujuvasti ja osaajat jäävät Suomeen rakentamaan uutta kasvua. Työmarkkinoiden kansainvälistyessä tulee tietysti huolehtia myös siitä, että suomalaisten työmarkkinoiden pelisäännöt koskevat kaikkia ja jokaista kohdellaan reilusti.

Talent Boost -ohjelma edistää maahanmuuttoa ja kansainvälisten osaajien houkuttelua yhdessä kuntien ja yhteistyökumppanien kanssa. Helsingin kaupungin johtava asiantuntija Elina Nurmi kertoo Talent Boostin alla toimivasta International House Helsinki -palvelusta, joka tarjoaa palveluita ja neuvontaa niin maahanmuuttajille kuin kansainvälistä työvoimaa tarvitseville yrityksille.

Työllisyystoimi Vaikutukset työllisyyteen Taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset
Jatkuvan oppimisen uudistus (OKM, TEM, STM) 11 000*

Uudistuksen avulla eri ikäisten ja koulutustaustaisten ihmisten osaaminen kasvaa. Tämä tukee mielekkäitä työuria ja hyvää työllisyyskehitystä. Julkisen talouden tasapaino sekä yritysten kilpailukyky ja tuottavuus vahvistuvat.

Koulutuksessa aliedustettujen ryhmien huomioiminen edistää oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta työelämässä.

Kotoutumistoimien uudistaminen

(hanke)

2 000

Kotoutumistoimien uudistaminen vahvistaa maahanmuuttajien työllisyyttä, työllistymistä tukevia valmiuksia, kielitaitoa ja osallisuutta yhteiskuntaan. Tämä edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.

Uudistuksen tarkoituksena on myös vahvistaa työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien kotoutumista. Erityisesti maahanmuuttajanaisten kiinnittyminen yhteiskuntaan tukee lasten ja koko perheen hyvinvointia.

Työperäisen maahanmuuton edistäminen 10 000* Yritykset ja muut organisaatiot tarvitsevat osaavaa työvoimaa sekä erityisosaamista, jota ei ole saatavissa Suomesta. Osaajien maahanmuutto vahvistaa innovaatioita Suomessa ja tukee kansainvälisten investointien saamista Suomeen. Tämä edistää uusien työpaikkojen syntymistä ja suomalaisten yritysten kansainvälistymistä.
Aikuiskoulutustuen uudistaminen (STM) 200 Uudistus tukee työn ja opiskelun yhteensovittamista.
Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen (OKM) 2 500–3 600 Työnteon kannattavuus kasvaa. Uudistus tukee pieni- ja keskituloisia perheitä ja lisää lasten osallistumista varhaiskasvatukseen.
Oppivelvollisuuden laajentaminen (OKM) 1 600 Laajempi oppivelvollisuus pienentää työttömyyden ja pienituloisuuden riskiä.
Opintotuen tulorajojen korotus (OKM) 2 500 Työnteon kannattavuus kasvaa.

*skenaariolaskelma

Työllisyystoimien vaikutukset on arvioitu siinä ministeriössä, joka vastaa kunkin työllisyystoimen valmistelusta.

Työllisyysvaikutusten arvioinnin perusperiaatteet 

Lisää