Avaruusasiain neuvottelukunta kokoaa kansalliset toimijat yhteen

Avaruusasiat ovat luonteeltaan horisontaalisia ja hallintorajat ylittäviä. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimii avaruusasiain neuvottelukunta, joka kokoaa yhteen eri hallinnonalojen näkökulmat. Avaruusasiain neuvottelukunnasta annetusta valtioneuvoston asetuksessa (739/2019) säädetään neuvottelukunnan kokoonpanosta ja tehtävistä.

Neuvottelukunnalla on keskeinen rooli Suomen avaruushallinnossa. Neuvottelukunta ohjaa kansallisen avaruusstrategian käytännön toteutusta sekä edistää ja kehittää avaruusalan toimintaympäristöä, liiketoiminnan ja tutkimuksen edellytyksiä ja hallinnonalojen yhteistyötä. Neuvottelukunta edistää avaruusalalla kansainvälistä yhteistyötä ja Suomen kansainvälistä vaikuttavuutta osallistuen esimerkiksi ESA:n ohjelmavalintojen ja avaruutta koskevien EU-asioiden kansallisten näkemysten valmisteluihin. Lisäksi neuvottelukunta seuraa ja arvioi avaruusalaa koskevaa kansallista ja kansainvälistä sääntelyä ja käytäntöä, tekee esityksiä ja antaa lausuntoja alan sääntelyn, hallintokäytännön, rahoituksen ja kansainvälisen yhteistyön suuntaamiseksi sekä edistää avaruusalan näkyvyyttä ja viestintää.

Neuvottelukunnan kokoonpano 6.9.2022 - 5.9.2025:
Puheenjohtaja: Ilona Lundström, osastopäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö
Varapuheenjohtaja: Kaisa Laitinen, yksikön johtaja, liikenne- ja viestintäministeriö 

Jäsenet:
Paavo-Petri Ahonen, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
Matti Anttila, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Huld Oy/Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry  
Minna Bloigu, johtava asiantuntija, sisäministeriö    
Kimmo Kanto, kehityspäällikkö, Business Finland
Jussi Kaurola, pääjohtaja, Ilmatieteen laitos 
Kai Knape, turvallisuusjohtaja, puolustusministeriö        
Susan Linko, johtaja, Suomen Akatemia
Juha-Matti Liukkonen, johtaja, Reaktor Group Oy/Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry    
Pentti Lähteenoja, ylijohtaja, maa- ja metsätalousministeriö    
Minna Palmroth, professori, Helsingin yliopisto/COSPAR-kansalliskomitea    
Johanna Salovaara-Dean, vientivalvontayksikön päällikkö, ulkoministeriö
Tanja Suni, tutkimusjohtaja, ympäristöministeriö   

Neuvottelukunnalla on työ- ja elinkeinoministeriön nimeämä sihteeristö.

Avaruusasiain neuvottelukunnan vuosiraportti.  

Lisätietoja:

Tuija Ypyä, Heidi Pennanen