Avaruusasiain neuvottelukunta kokoaa kansalliset toimijat yhteen

Suomessa on hajautettu avaruushallinto. Avaruusasiat ovat luonteeltaan horisontaalisia ja hallintorajat ylittäviä. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimii avaruusasiain neuvottelukunta, joka kokoaa yhteen eri hallinnonalojen näkökulmat. Ministeriöt vastaavat kuitenkin itse oman hallinnonalansa avaruustoiminnan kehittämisestä ja hyödyntämisestä.

Avaruusasiain neuvottelukunta perustettiin asetuksella helmikuussa 1989. Neuvottelukunnalla on keskeinen rooli Suomen avaruushallinnossa. Se on vastannut kansallisen avaruusstrategian laadinnasta ja seuraa strategian käytännön toteutusta. Neuvottelukunta osallistuu ESA:n ministerikokousten ja avaruutta koskevien EU-asioiden kansallisten näkemysten valmisteluihin. Se laatii myös avaruusalan kansallisia tavoitteita varten selvityksiä ja esityksiä sekä antaa lausuntoja avaruusalan tutkimuksen ja koulutuksen sekä alan teollisen toiminnan kehittämiseksi, avaruustoiminnasta saatavan tiedon hyödyntämiseksi sekä alan suomalaisten osapuolten yhteistoiminnan kehittämiseksi.

Neuvottelukunnan kokoonpano 6.9.2019 - 5.9.2022:

PuheenjohtajaIlona Lundström, osastopäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö
Varapuheenjohtaja: Päivi Antikainen, viestintäneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö 

Jäsenet:
Tanja Jääskeläinen, apulaisosastopäällikkö, ulkoministeriö
Kai Knape, turvallisuusjohtaja, puolustusministeriö
Tanja Suni, tutkimusjohtaja, ympäristöministeriö
Pentti Lähteenoja, ylijohtaja, maa- ja metsätalousministeriö
Janne Koivukoski, pelastusneuvos, sisäministeriö
Paavo-Petri Ahonen, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
Juhani Damski, pääjohtaja, Ilmatieteen laitos
Kimmo Kanto, Head of Space, Business Finland
Susan Linko, johtaja, Suomen Akatemia
Veera Sylvius, toimitusjohtaja, Space Systems Finland Oy/Suomen ilmailu- ja puolustusteollisuusyhdistys PIA ry
Juha-Matti Liukkonen, johtaja, Reaktor Group Oy/Suomen ilmailu- ja puolustusteollisuusyhdistys PIA ry
Minna Palmroth, professori, Helsingin yliopisto/COSPAR-kansalliskomitea

Neuvottelukunnalla on työ- ja elinkeinoministeriössä toimiva sihteeristö.

Lisätietoja:

Maija Lönnqvist, Jenni Tapio, Tuija Ypyä, Heidi Pennanen