Avaruusasiain neuvottelukunta kokoaa kansalliset toimijat yhteen

Suomessa on hajautettu avaruushallinto. Avaruusasiat ovat luonteeltaan horisontaalisia ja hallintorajat ylittäviä. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimii avaruusasiain neuvottelukunta, joka kokoaa yhteen eri hallinnonalojen näkökulmat. Ministeriöt vastaavat kuitenkin itse oman hallinnonalansa avaruustoiminnan kehittämisestä ja hyödyntämisestä.

Avaruusasiain neuvottelukunta perustettiin asetuksella helmikuussa 1989. Neuvottelukunnalla on keskeinen rooli Suomen avaruushallinnossa. Se on vastannut kansallisen avaruusstrategian laadinnasta ja seuraa strategian käytännön toteutusta. Neuvottelukunta osallistuu ESA:n ministerikokousten ja avaruutta koskevien EU-asioiden kansallisten näkemysten valmisteluihin. Se laatii myös avaruusalan kansallisia tavoitteita varten selvityksiä ja esityksiä sekä antaa lausuntoja avaruusalan tutkimuksen ja koulutuksen sekä alan teollisen toiminnan kehittämiseksi, avaruustoiminnasta saatavan tiedon hyödyntämiseksi sekä alan suomalaisten osapuolten yhteistoiminnan kehittämiseksi.

Neuvottelukunnan kokoonpano 6.9.2019 - 5.9.2022:

Puheenjohtaja: Osastopäällikkö Ilona Lundström, työ- ja elinkeinoministeriö
Varapuheenjohtaja: Viestintäneuvos Päivi Antikainen, liikenne- ja viestintäministeriö 

Jäsenet:
Apulaisosastopäällikkö Tanja Jääskeläinen, ulkoministeriö
Turvallisuusjohtaja Kai Knape, puolustusministeriö
Tutkimusjohtaja Tanja Suni, ympäristöministeriö
Ylijohtaja Pentti Lähteenoja, maa- ja metsätalousministeriö
Pelastusneuvos Janne Koivukoski, sisäministeriö
Opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Pääjohtaja Juhani Damski, Ilmatieteen laitos
Head of Space Kimmo Kanto, Business Finland
Johtaja Susan Linko, Suomen Akatemia
Toimitusjohtaja Veera Sylvius, Space Systems Finland Oy/Suomen ilmailu- ja puolustusteollisuusyhdistys PIA ry
Johtaja Juha-Matti Liukkonen, Reaktor Group Oy/Suomen ilmailu- ja puolustusteollisuusyhdistys PIA ry
Professori Minna Palmroth, Helsingin yliopisto/COSPAR-kansalliskomitea

Neuvottelukunnalla on työ- ja elinkeinoministeriössä toimiva sihteeristö.

Lisätietoja:

Maija Lönnqvist, Jenni Tapio, Tuija Ypyä, Heidi Pennanen