OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohjeiden yksittäistapausten käsittely

OECD:n toimintaohjeet sisältävät valtioiden esittämiä suosituksia monikansallisille yrityksille. Suositukset koostuvat vapaaehtoisuuteen pohjautuvista vastuullisuuden periaatteista ja normeista sekä lainsäädännön soveltamisesta kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Suomi on sitoutunut edistämään OECD:n toimintaohjeiden noudattamista. Toimintaohjeiden tukena toimivat OECD:n jäsenmaiden hallitusten perustamat kansalliset yhteyselimet. Nämä kansalliset yhteyselimet (National Contact Points, NCP) tekevät toimintaohjeita tunnetuksi ja soveltavat niitä. Yhteyselimet toimivat myös välittäjä- ja sovittelufoorumina toimintaohjeiden soveltamisessa yksittäistapauksiin.

Toimintaohjeiden soveltamisella yksittäistapaukseen tarkoitetaan tilannetta, jossa jokin taho haluaa selvittää, onko tietty monikansallinen yritys toiminut toimintaohjeiden mukaisesti. Tällöin Suomessa kansallisena yhteyselimenä toimii työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnan kanssa (valtioneuvoston asetus 591/2008). Neuvottelukunta lausuu ministeriön pyynnöstä näkemyksensä siitä, onko yritys toiminut toimintaohjeiden mukaisesti.

Menettelytapakuvaus OECD:n toimintaohjeita koskevan valituksen tekemisestä ja käsittelystä

Kaavake yksittäistapauksia koskeviin valituksiin

Opas OECD:n toimintaohjeisiin monikansallisille yrityksille

Suomen kansallisen yhteyselimen käsittelemät yksittäistapaukset vuodesta 2011

Päätös alustavasta arviosta Pöyry Oyj:n ja Laosin Xayaburin patohankkeen osalta, 16.10.2012

Loppulausunto Pöyry Oyj:n ja Laosin Xayaburin patohankkeen osalta, 10.6.2012

Loppulausunto Stora Enson ja Corbehemin tehtaan osalta, 29.3.2017

Liite 1. Stora Enso Oyj ja Corbehemin (Ranska) paperitehdasta koskeva valitus (OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille); yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnan näkemys

Lisätietoja: Linda Piirto ja Sami Teräväinen

Huom.! Kun otat yhteyttä sähköpostitse yksittäistapauksiin liittyvissä asioissa, lähetäthän myös kopion osoitteeseen ncp-finland(at)tem.fi.

Lisätietoja OECD:n toimintaohjeista