OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohjeiden yksittäistapausten käsittely

OECD:n toimintaohjeet sisältävät valtioiden esittämiä suosituksia monikansallisille yrityksille. Suositukset koostuvat vapaaehtoisuuteen pohjautuvista vastuullisuuden periaatteista ja normeista sekä lainsäädännön soveltamisesta kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Suomi on sitoutunut edistämään OECD:n toimintaohjeiden noudattamista. Toimintaohjeiden tukena toimivat OECD:n jäsenmaiden hallitusten perustamat kansalliset yhteyselimet. Nämä kansalliset yhteyselimet (National Contact Points, NCP) tekevät toimintaohjeita tunnetuksi ja soveltavat niitä. Yhteyselimet toimivat myös välittäjä- ja sovittelufoorumina toimintaohjeiden soveltamisessa yksittäistapauksiin.

Toimintaohjeiden soveltamisella yksittäistapaukseen tarkoitetaan tilannetta, jossa jokin taho haluaa selvittää, onko tietty monikansallinen yritys toiminut toimintaohjeiden mukaisesti. Tällöin Suomessa kansallisena yhteyselimenä toimii työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnan kanssa (valtioneuvoston asetus 591/2008). Neuvottelukunta lausuu ministeriön pyynnöstä näkemyksensä siitä, onko yritys toiminut toimintaohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja: Laura Pätsi ja Sami Teräväinen

Huom.! Kun otat yhteyttä sähköpostitse yksittäistapauksiin liittyvissä asioissa, lähetäthän myös kopion osoitteeseen ncp-finland.tem(at)gov.fi.

Lisätietoja OECD:n toimintaohjeista