Työvoiman maahanmuutto ja kotoutuminen

Työvoiman maahanmuutto on keino edistää osaavan työvoiman saatavuutta, yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Kotoutumista edistävän politiikan avulla vastataan Suomeen eri syistä muuttaneiden ihmisten sekä monimuotoistuvan yhteiskunnan tarpeisiin. Maahanmuuttajaväestön tarpeet otetaan huomioon kaikkia julkisia palveluja järjestettäessä sekä erillisissä kotoutumista edistävissä toimenpiteissä ja palveluissa. 

TEM vastaa työntekijöiden, yrittäjien, opiskelijoiden, tutkijoiden ja harjoittelijoiden maahanmuuton politiikan, lainsäädännön ja hallinnon kehittämisestä. Ministeriö vastaa myös kotoutumista edistävän politiikan ja -lainsäädännön sekä kotoutumispalvelujen yleisestä kehittämisestä, suunnittelusta, ohjauksesta ja ennakoinnista.