Budjetti

Ministeriön hallinnonalan määrärahat ovat vuonna 2019 noin 2501 milj. euroa, mikä on 4,5 prosenttia valtion talousarviosta. Ministeriön toimintamenomäärärahat ovat 33,7 milj. euroa. Hallinnonalan myöntämisvaltuudet ovat yhteensä 2388 milj. euroa.