FI SV EN

Budjetti

Ministeriön hallinnonalan määrärahat ovat vuonna 2021 noin 3,88 miljardia euroa, mikä on 3,8 prosenttia valtion talousarviosta. Ministeriön toimintamenomäärärahat ovat 38,7 miljoonaa euroa. Hallinnonalan myöntämisvaltuudet ovat yhteensä 2,1 miljardia euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriön pääluokan määrärahojen kehitys (1000 euroa); TA 2017:2881433; TA 2018:2628689; TA 2019:2499245; TA 2020: 2806004; TA 2021:3881867  

 

Työ- ja elinkeinoministeriön määrärahat vuonna 2021 politiikkalohkoittain (1000 euroa); 01. Hallinto: 831849; 20. Uudistuminen ja vähähiilisyys: 1298158; 30. Työllisyys- ja yrittäjyys: 972822; 40. Yritysten erityisrahoitus: 598987; 50 Kotoutuminen ja kansainvälinen osaaminen:180051