Budjetti

Ministeriön hallinnonalan määrärahat ovat vuonna 2020 noin 2 863 milj. euroa, mikä on 4,3 prosenttia valtion talousarviosta. Ministeriön toimintamenomäärärahat ovat 34,6 milj. euroa. Hallinnonalan myöntämisvaltuudet ovat yhteensä 1 653 milj. euroa.