FI SV EN

Budjetti

Ministeriön hallinnonalan määrärahat ovat vuonna 2020 noin 2 866 milj. euroa, mikä on 4,3 prosenttia valtion talousarviosta. Ministeriön toimintamenomäärärahat ovat 35,4 milj. euroa. Hallinnonalan myöntämisvaltuudet ovat yhteensä 1 696 milj. euroa.

TEM:n pääluokan määrärahojen kehitys 2014-2020

TEM:n määrärahat vuonna 2020