Temaattiset kumppanuudet

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan hallitus vahvistaa kaupunkipolitiikkaa, joka rakentuu valtion ja kaupunkien välisen reilun kumppanuuden varaan. Vahvan kaupunkipolitiikan synnyttämä kasvu hyödyttää koko yhteiskuntaa ja tuo resursseja myös kaupunkiseutujen ulkopuolella sijaitsevien alueiden kehittämiseen. Kaupunkipolitiikkaa toteutetaan eri kumppanuuksien kautta, jotka ovat kaupunkilähtöisiä ja perustuvat kaupunkien omiin avauksiin sekä keskinäiseen verkottumiseen.  

Kuuden suurimman kaupungin ja valtion välinen strateginen allianssikumppanuus

Kuuden suurimman kaupungin kanssa toteutetaan strategista kumppanuutta, joka perustuu kaupunkien aloitteeseen ja yhteistyön pohja on C6-kaupunkien pitkässä yhteistyössä. Kuusi suurinta kaupunkia ovat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku. Allianssitoimintamallin kautta luodaan kasvua koko Suomeen, asetetaan yhteiset tavoitteet sekä toteutetaan yhdessä valittuja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategisella allianssimallilla tarkoitetaan toimintatapaa, jossa kaupungit ja valtio yhdessä asettavat tavoitteet ja hakevat ratkaisuja yhteisiin, pidemmän ja lyhyemmän aikavälin haasteisiin.

Elinvoimakumppanuus 

Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kanssa rakennetaan elinvoimakumppanuutta. Elinvoimakumppanuudella edistetään yhdessä sovittuja tavoitteita, joilla saadaan tuettua laajemminkin kasvun edellytyksiä.

Keskisuurten kasvukaupunkien kumppanuus

Temaattista kumppanuutta rakennetaan myös keskisuurten kaupunkien kanssa, joita ovat Pori, Kouvola, Vaasa, Hämeenlinna, Seinäjoki, Rovaniemi, Mikkeli ,Porvoo, Salo, Kotka, Kokkola, Hyvinkää ja Kajaani.

Joensuun, Lappeenrannan, Imatran ja valtion välinen kumppanuus

Joensuun, Lappeenrannan, Imatran ja valtion välinen temaattinen kumppanuus rakentuu samoille periaatteille kuin muutkin kumppanuudet: kaupunkilähtöinen toteutus, yhdessä sovitut menettelytavat ja yhdessä sovitut tavoitteet.

Seutukaupunkiyhteistyö

Seutukaupunkiyhteistyötä toteutetaan seutukaupunkiohjelman kautta. Ohjelma rakentuu kolmelle kokonaisuudelle, jotka ovat omaehtoinen kehittäminen, kumppanuus ja sopimuksellisuus sekä verkostokehittäminen. Seutukaupunkiohjelman toimeenpano-ohjelma päivitetään syksyllä 2024.

Lisätiedot: Katja Palonen ja Olli Voutilainen