Seurantatiedot

Ministeriö laatii edellistä vuotta koskevan toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat sisältävän tilinpäätöksen maaliskuun puolivälissä. Kesäkuussa ministeriö antaa hallinnonalansa virastojen, laitosten, sopimusyhteisöjen ja rahastojen tilinpäätöksestä tilinpäätöskannanoton, joka perustuu talousarvioasetukseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilinpäätökset:

Tilinpäätös 2022 
Tilinpäätös 2021 
Tilinpäätös 2020

 

Työ- ja elinkeinoministeriön tilinpäätöskannanotot:

Tilinpäätöskannanotto 2021
Tilinpäätöskannanotto 2020
Tilinpäätöskannanotto 2019   

Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätökset:

Vuoden 2020 tilinpäätös
Vuoden 2019 tilinpäätös
Vuoden 2018 tilinpäätös
 

Valtiontakuurahaston tilinpäätökset:

Vuoden 2022 tilinpäätös 
Vuoden 2021 tilinpäätös