Seurantatiedot

Ministeriö laatii edellistä vuotta koskevan toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat sisältävän tilinpäätöksen maaliskuun puolivälissä. Kesäkuussa ministeriö antaa hallinnonalansa virastojen, laitosten, sopimusyhteisöjen ja rahastojen tilinpäätöksestä tilinpäätöskannanoton, joka perustuu talousarvioasetukseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilinpäätökset:
 

Tilinpäätös 2022 
Tilinpäätös 2021 
Tilinpäätös 2020

 

Työ- ja elinkeinoministeriön tilinpäätöskannanotot:
 

Tilinpäätöskannanotto 2022    
Tilinpäätöskannanotto 2021
Tilinpäätöskannanotto 2020
 
Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotto VYR:n toiminnasta 2022

Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätökset:

Vuoden 2022 tilinpäätös  
Vuoden 2021 tilinpäätös  
Vuoden 2020 tilinpäätös

Valtiontakuurahaston tilinpäätökset:

Vuoden 2022 tilinpäätös 
Vuoden 2021 tilinpäätös