Seurantatiedot

Ministeriö laatii edellistä vuotta koskevan toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat sisältävän tilinpäätöksen maaliskuun puolivälissä. Kesäkuussa ministeriö antaa hallinnonalansa virastojen, laitosten, sopimusyhteisöjen ja rahastojen tilinpäätöksestä tilinpäätöskannanoton, joka perustuu talousarvioasetukseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilinpäätökset:

Tilinpäätös 2020
Tilinpäätös 2019
Tilinpäätös 2018
 

Työ- ja elinkeinoministeriön tilinpäätöskannanotot:

Tilinpäätöskannanotto 2020
Tilinpäätöskannanotto 2019   
Tilinpäätöskannanotto 2018

Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätökset:

Vuoden 2020 tilinpäätös
Vuoden 2019 tilinpäätös
Vuoden 2018 tilinpäätös
 

Valtiontakuurahaston tilinpäätökset:
 
Vuoden 2021 tilinpäätös