Seurantatiedot

Ministeriö laatii edellistä vuotta koskevan toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat sisältävän tilinpäätöksen maaliskuun puolivälissä. Kesäkuussa ministeriö antaa hallinnonalansa virastojen, laitosten, sopimusyhteisöjen ja rahastojen tilinpäätöksestä tilinpäätöskannanoton, joka perustuu talousarvioasetukseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilinpäätökset:

Tilinpäätös 2017     
Tilinpäätös 2016
Tilinpäätös 2015
Tilinpäätös 2014

 

Työ- ja elinkeinoministeriön tilinpäätöskannanotot:

Tilinpäätöskannanotto 2017 
Tilinpäätöskannanotto 2016 
Tilinpäätöskannanotto 2015
Tilinpäätöskannanotto 2014
 

Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätökset:

Vuoden 2017 tilinpäätös     
Vuoden 2016 tilinpäätös