Oikeuskäytäntö

Oikeuskäytäntö-osio sisältää kotimaisten ja eurooppalaisten tuomioistuinten ratkaisuja.

Markkinaoikeus

Finlex-tietokanta sisältää markkinaoikeuden ratkaisut ja lausunnot. Ratkaisut koskevat markkinaoikeudellisia asioita, kilpailunrajoitusasioita sekä julkisia hankintoja. Myös aiemman markkinatuomioistuimen koko ratkaisukäytäntö 1979-2002.

Finlex-tietokanta/MAO

Korkein hallinto-oikeus

Finlex-tietokanta/KHO

EU-tuomioistuin

Luxemburgissa toimiva Euroopan unionin tuomioistuin (entinen Euroopan yhteisöjen tuomioistuin) on perustettu vuonna 1952. Tuomioistuimen tarkoituksena on taata, että Euroopan yhteisön yhdentymisessä noudatetaan yhteisön oikeutta. Tuomioistuin pyrkii varmistamaan, että yhteisön oikeutta sovelletaan eri jäsenmaissa yhtenäisellä tavalla.

Oikeudenkäynti tuomioistuimessa voi perustua kanteeseen tai ennakkoratkaisupyyntöön.

Lisätietoja Euroopan unionin tuomioistuimesta sekä tuomioistuimen ratkaisuista löytyy EU-tuomioistuimen sivuilta. Ratkaisuja voi etsiä myös Eur-Lexistä. Eur-Lex on portaali Euroopan Unionin oikeuslähteisiin.