Ministerit

Työministeri Arto Satonen toimii työ- ja elinkeinoministeriön päällikkönä.  

Työministeri käsittelee työllisyys ja toimivat markkinat -osastoa koskevat asiat. Osaston vastuulla ovat muun muassa työllisyys ja työpolitiikka, yleinen työpoliittinen sääntely, työ- ja hyödykemarkkinoiden toimivuus ja siihen liittyvät elinkeinopoliittiset kysymykset. Lisäksi muun muassa sisämarkkinapolitiikka, kuluttajapolitiikka, kilpailupolitiikka ja Euroopan unionin valtiontukivalvonta sekä julkisten hankintojen sääntely ovat osaston vastuulla.

Lisäksi Satosen vastuulla ovat työvoimapalveluita koskevat asiat alueet ja kasvupalvelut -osastolta. 

Lisäksi työministeri käsittelee työperäistä maahanmuuttoa koskevat asiat ja ministeriön yleishallinnolliset asiat.

Työministeri käsittelee myös työttömyysturvaan ja aikuiskoulutukseen liittyvät asiat sosiaali- ja terveysministeriössä. 

Elinkeinoministeri Wille Rydman käsittelee innovaatiot ja yritysrahoitus -osaston asiat. Osasto vastaa muun muassa innovaatiopolitiikasta, julkisen erityisrahoituksen ja viennin rahoituksen politiikasta, mineraalipolitiikasta, elinkeinoelämän ja yritysten kansainvälistymispolitikasta, matkailun koordinaatiosta sekä ulkomaisten investointien edistämisestä. Lisäksi osaston vastuulla ovat yritystukijärjestelmän kehittäminen ja avaruuspolitiikka.

Lisäksi Rydman käsittelee huoltovarmuuskysymykset sekä alueet ja kasvupalvelut -osastolta aluekehittämistä, äkillisiä rakennemuutostilanteita, ELY-ohjausta, yrittäjyyden edistämistä ja ELY-keskusten yrityspalveluja, EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa ja RRF-välinettä koskevat asiat.

Elinkeinoministeri käsittelee myös valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolle kuuluvat asiat.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen käsittelee työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastoa koskevat asiat.

Sisäministeri Mari Rantanen käsittelee työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuutto ja kotoutuminen -yksikön kotouttamista koskevat asiat.

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen käsittelee kaupunkikehittämistä koskevat asiat alueet ja kasvupalvelut -osastolta.

Pääministeri Petteri Orpon hallitus