Kysymyksiä ja vastauksia työsopimuslain muutoksista

Hallitus antoi esityksensä työsopimuslain muutoksesta eduskunnalle 13.10.2022. Esitys antaa lain soveltajille apuvälineitä erityisesti työsuhteisen työn ja yrittäjänä tehtävän työn väliseen rajanvetoon epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tilanteissa. Tavoitteena on estää työsuhteen naamiointia muuksi kuin työsuhteeksi sekä vähentää työelämän epävarmuutta.