Kysymyksiä ja vastauksia työsopimuslain muutoksista

Tasavallan presidentti vahvisti 3.3.2023 Sanna Marinin hallituksen esityksen työsopimuslain muutoksista. Muutos antaa lain soveltajille apuvälineitä erityisesti työsuhteisen työn ja yrittäjänä tehtävän työn väliseen rajanvetoon epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tilanteissa. Tavoitteena on estää työsuhteen naamiointia muuksi kuin työsuhteeksi sekä vähentää työelämän epävarmuutta. Muutokset tulevat voimaan 1.7.2023.