Hankinnoilla työllistäminen

Julkisten hankintojen työllistämisehto auttaa muita heikommassa työmarkkina-asemassa olevia työllistymään

Julkisilla hankinnoilla voidaan edistää yhteiskunnallisia tavoitteita. Hankinnoilla työllistäminen tarkoittaa, että julkinen hankkija liittää tarjouspyyntöönsä ja hankintasopimukseensa työllistämistä koskevan ehdon tai liittää sen arviointikriteeriksi. Työllistämisehdossa edellytetään, että valittu sopimuskumppani työllistää sopimuskauden aikana tilaajan määrittelemiä muita heikommassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä tai nuoria, joilla työttömyys on pitkittynyt.

Hankintalaki antaa mahdollisuuden käyttää työllisyyteen ja työllistymisen edistämiseen liittyviä tekijöitä hankintaehdoissa tai hankintakriteereissä (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Hankintalain tulkinnoissa auttaa Kuntaliiton yhteydessä toimiva Julkisten hankintojen neuvontayksikkö. Sen palvelu on maksutonta.

Työntekijän rekrytointiin liittyvistä asioista saa tietoa TE-palveluista ja työllisyyden kuntakokeilun yksiköistä.  

ESR-ohjelman tuki kehittämisessä 

ESR-ohjelmassa (toimintalinja Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi) erityistavoitteessa Polkuja töihin on yhtenä sisältönä 
’luodaan työvoiman kysyntää hyödyntämällä mm. julkisten hankintojen työllistämismalleja’. 
 
Lisätietoja ohjelmasta ja hankehakujen ajankohdista saa rakennerahastot.fi –sivustolta

Hankinnoilla työllistämisen opas tarjoaa monipuolisesti tietoa toimintamallista

Suomen Kuntaliitto koordinoi hankinnoilla työllistämisen vauhditushanketta vuosina 2019–2023. Sen yhteydessä laadittiin hankinnoilla työllistämisen opas.

Opas auttaa alkuun esimerkiksi niitä julkisten hankintojen yksiköitä, jotka vasta pohtivat hankinnoilla työllistämisen käyttöönottoa. Se tarjoaa tietoa ja tuo esille hyviä käytäntöjä myös sellaisille hankintayksiköille, jotka ovat jo käyttäneet työllistämisehtoa hankinnoissaan. Oppaassa esitellään seuraavien pilotointiin osallistuvien kuntien kokemuksia ja esimerkkitapauksia työllistämisehtoon liittyen: Vantaa-Kerava, Tampere, Turku, Kouvola, Oulu ja Seinäjoki. 

Hankinnoilla työllistäminen on ollut yhtenä teemana mukana valtiovarainministeriön käynnistämässä Hankinta-Suomi -strategiassa. Se päättyy vuoden 2023 lopussa. Hankinnoilla työllistämistä käsitellään Sosiaalisen kestävyyden teemaryhmässä. 

Lisätietoja:

Päivi Haavisto-Vuori, työ- ja elinkeinoministeriö