Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan kunniamerkkiehdotusten käsittely

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvat virastot, laitokset, yhteisöt ja yritykset voivat lähettää ministeriöön ehdotuksia Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkeistä, joita myönnetään Suomen kansalaisille itsenäisyyspäivänä 6.12.

Kunniamerkkiehdotusten tulee olla ministeriössä viimeistään heinäkuun 31. päivänä. Aikaisemmin tehtyjä ehdotuksia ei ministeriössä käsitellä toistamiseen, vaan kustakin ehdotuksesta on aina tehtävä uusi aloite.

Tietoa ritarikunnista ja kunniamerkeistä myöntämisperusteineen on saatavissa ritarikuntien internetsivuilta.

Kunniamerkin hakeminen

Ehdotukseen käytetään ritarikuntien hallituksen vahvistamaa kunniamerkkiehdotuslomaketta. On tärkeää, että lomakkeen jokainen kohta täytetään tarkoin, koska puutteellisesti tehdyt ehdotukset joudutaan karsimaan. Ehdotuksen tekijän vastuulla on tarkistaa lomakkeeseen merkittävien tietojen oikeellisuus.

Varsinaisen kunniamerkkiehdotuslomakkeen lisäksi täytetään ministeriön käyttämä yhteenvetolomake, johon merkitään ehdotuksen tekijän yhteystiedot sekä ehdotukset ryhmiteltynä kunniamerkeittäin (komentajamerkit, ritarimerkit, ansioristit ja mitalit) suuruusjärjestyksessä aakkosiin sekä jokaisesta ehdotuksesta tärkeysjärjestysnumero. Yhteenvetolomake ja yhteenvetolomakkeen täyttömalli ovat liitetiedostona tämän sivun lopussa.

Ehdotusten toimittaminen

Ehdotukset (kaksipuolisena) ja yhteenvetolomakkeet toimitetaan kahtena kappaleena ministeriön kirjaamoon osoitteeseen Työ- ja elinkeinoministeriö, Kirjaamo, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO tai virka-aikana valtioneuvoston jakelukeskukseen Ritarikatu2 B, 00170 HELSINKI (klo 8.00-16.15)

Käsittely ministeriössä

Määräaikaan mennessä ministeriöön toimitetut ehdotukset käsitellään ja toimitetaan edelleen ritarikuntiin. Koska ministeriön hallinnonala on laaja, on käytännössä mahdotonta antaa tarkkoja ohjeita esitettävästä kunniamerkin luokasta. Ehdotuksen tekijän tulee ottaa huomioon, että kunniamerkin luokka voidaan muuttaa ministeriössä tai ritarikunnissa.

Ministeriölle on myönnetty kunniamerkkiehdotuksia varten merkkiluokittaiset kiintiöt, joita se ei saa ylittää. Tämän vuoksi ministeriössä joudutaan vuosittain karsimaan osa ehdotuksista.

Kunniamerkkien myöntäminen

Ritarikuntien suurmestarin myöntämät kunniamerkit julkistetaan ritarikuntien kotisivuilla kolme arkipäivää ennen itsenäisyyspäivää.

Suomen tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle kutsutuilla on mahdollisuus noutaa merkki ritarikuntien kansliasta näinä päivinä klo 10 - 14. Kulunvalvonnan vuoksi on tarpeen ilmoittaa tulopäivä sähköpostitse etukäteen ([email protected]). Noudettaessa pyydetään esittämään kutsu vastaanotolle. Itsenäisyyspäivänä 6.12. ritarikuntien kanslia on suljettu.

Kunniamerkkien toimittaminen

Ministeriöstä lähetään itsenäisyyspäivän jälkeen pääkaupunkiseudulla toimiville kunniamerkkiehdotuksen tehneille tahoille ilmoitus päivämäärästä ja kellonajasta, jolloin kunniamerkit ovat noudettavissa ministeriöstä. Ilmoitettua aikaa on ehdottomasti noudatettava.

Noutamatta jääneet kunniamerkit kunniakirjoineen postitetaan ehdotuksen tekijälle postilähetyksenä. Koska ministeriön hallinnonalalle myönnetään runsaasti kunniamerkkejä ja niiden lajittelu sekä pakkaaminen vaativat aikaa, ovat kunniamerkit noudettavissa aikaisintaan tammikuussa. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimiville tahoille kunniamerkit kunniakirjoineen postitetaan tammikuun aikana.

Ritarikuntien kanslia toimittaa kunniamerkit kunniakirjoineen ministeriöön, josta ne toimitetaan edelleen ehdotuksen tekijälle.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan kunniamerkit

Ministeriö kokoaa vuosittain hallinnonalaltaan kunniamerkkiesitykset ritarikuntia varten. Käsittely perustuu lakiin julkisista huomionosoituksista sekä Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ohjesääntöön, asetukseen Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta sekä ritarikuntien määräyksiin kunniamerkkien antamisesta. Tietoja säilytetään ministeriössä kunniamerkkien myöntämistä käsittävän käsittelyn ajan.

Lomakkeet

Kunniamerkkiehdotusten yhteenvetolomake
Kunniamerkkiehdotusten yhteenvetolomake malli
Kunniamerkkiehdotuslomake ja täyttöohjeet on ladattavissa ritarikuntien sivuilta www.ritarikunnat.fi

Lisätietoja:

Mahdolliset tiedustelut pyydetään osoittamaan koulutus.tem(at)gov.fi