Korruptiontorjuntaoppaan luonnos: kommentteja otetaan vastaan

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee kevään aikana korruptiontorjuntaoppaan pk-yrityksille. Oppaan tekeminen pohjautuu Suomen OECD:ltä saamaan suositukseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut työryhmätyönä oheisen luonnoksen oppaaksi. Luonnoksen teksti pohjautuu belgialaisten tekemään oppaaseen, mutta tähän luonnokseen korruption määritelmää on laajennettu kattamaan kaikenlainen korruptio, tekstiä on osin lyhennetty, rakennetta muokattu ja tekstiä on lisätty korruption torjuntaan liittyvän asianmukaisen huolellisuuden prosessin selventämiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää nyt sidosryhmiltä kommentteja luonnokseen liittyen. Erityisesti ministeriö toivoo kommentteja sen suhteen, mitä luonnoksessa on liikaa, mitä liian vähän ja tarvitseeko jokin tekstin osa selvennystä. Otattehan kommenteissa huomioon sen, että opas on suunnattu pk-yrityksille. Ministeriö pyytää toimittamaan kommentit perjantaihin 29.3.2019 mennessä sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

Kommenttikierroksen jälkeen ministeriö jatkaa luonnoksen työstämistä. Opas julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoja hankkeesta:

Luonnos on saatavilla liitetiedostona
Luonnos korruption torjuntaoppaaksi pk-yrityksille

Linkki alkuperäiseen belgialaiseen oppaaseen
Anti-corruption guide for Belgian enterprises overseas