Vastuullista ydinpolttoaineen loppusijoitusta

Käytössä olevien ydinvoimalaitosten käytetty polttoaine on tarkoitus sijoittaa Eurajoen Olkiluotoon rakennettavaan loppusijoituslaitokseen. Suunnitellussa laitoksessa on maanpäällinen ydinpolttoaineen kapselointilaitos sekä loppusijoituslaitos, jonka loppusijoitustilat rakennetaan noin 450 metrin syvyyteen. Laitoksessa voidaan loppusijoittaa Suomessa syntynyttä käytettyä ydinpolttoainetta.

Loppusijoitushankkeesta vastaa Posiva Oy, jonka omistavat Teollisuuden Voima Oyj (60 %) ja Fortum Power and Heat Oy (40 %).

Loppusijoituslaitoksen paikalle Olkiluotoon on ennen loppusijoituslaitoksen lupaprosessia rakennettu maanalainen tutkimustila ONKALO®. ONKALOssa tehdään muun muassa laskelmia täydentäviä kallioperätutkimuksia olosuhteista, joihin varsinaiset loppusijoitustilat rakennetaan sekä hankitaan muutoinkin kokemusta syvien kalliotilojen rakentamisesta ja käytöstä tähän tarkoitukseen. Lisätietoja hankkeesta löytyy Posivan verkkosivuilta.

Lisätietoja: Linda Kumpula