Viranomaisten hallinnollinen yhteistyö sisämarkkinoilla

Rajat ylittävä viranomaisyhteistyö ja IMI-järjestelmä

Toimivat sisämarkkinat edellyttävät monessa tilanteessa jäsenmaiden viranomaisten välistä yhteistyötä. Kansallisten viranomaisten keskinäistä luottamusta tarvitaan etenkin tilanteissa, joissa on tietyin edellytyksin tunnustettava toisten jäsenvaltioiden kansalliset säännöt, tai mikäli viranomaisilla on eri käsitys yhteisen lainsäädännön tulkintatavasta.

Sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä (IMI, Internal Market Information) on sähköinen alusta, joka perustettiin parantamaan jäsenvaltioiden viranomaisten välistä tietojenvaihtoa, valvontaa ja yhteistyötä sisämarkkinalainsäädännön soveltamisen yhteydessä.

IMI-järjestelmä on suojattu verkkosovellus, jonka avulla viranomaiset voivat olla yhteydessä nopeasti ja helposti toisen maan viranomaiseen. IMI-järjestelmä on käytössä jo usealla eri sisämarkkinalainsäädännön alalla.

Palveludirektiivin hallinnollinen yhteyspiste

Eri maiden lupaviranomaisten yhteistyötä on tiivistetty EU:n palveludirektiivin myötä. Direktiivin avulla helpotetaan yrityksen perustamista ja toiminnan harjoittamista toisessa EU-maassa.

Suomessa palveludirektiivin edellyttämänä hallinnollisena yhteyspisteenä toimii Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Viranomaisyhteistyön ohella sen tehtäviin kuuluu muun muassa palveluiden varoitusjärjestelmän hallinnointi sekä palveluiden vastaanottajien neuvonta.

Lisätietoja: Niina Etelävuori