Työttömyysjaksojen lyhentäminen ja TE-palvelut 

 

Huom! Tämän sivun sisältöä ei päivitetä enää.​​​​​​

Suomi muuttaa muiden Pohjoismaiden tavoin työvoimapolitiikan suuntaa passiivisesta aktiiviseen ja kohdentaa palvelut työnhakijoiden tarpeisiin entistä tehokkaammin. Kansalaisten yksilöllisten palveluiden parantaminen on vaikuttavamman työllisyyspolitiikan avain. 

Pohjoismaisessa työvoimapalvelumallissa työnhakija hakee työtä omatoimisesti ja saa työnhakuunsa yksilöllistä tukea entistä aikaisemmassa vaiheessa ja tiiviimmin. 

TE-palvelujen siirto kunnille 1.1.2025 tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Työnhakijat ja työnantajat saavat yksilöllisesti räätälöityjä, paikallisiin tarpeisiin sopivia palveluita. 

Moderni työnhaku edellyttää toimivia ja nykyaikaisia digitaalisia palveluja. Oman osaamisen kehittämisen ja opiskelun tulee olla mahdollista työnhaun ohessa ilman, että työtön menettää työttömyysetuutta.

Uudenmaan TE-palvelujen asiantuntija Jennimari Lunkka kertoo videolla, miten Työmarkkinatori auttaa työnantajia ja työnhakijoita löytämään toisensa.

 

Marinin hallituksen työllisyystoimet

Työllisyystoimi Vaikutus työllisyyteen Taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset
Pohjoismainen työvoimapalvelumalli 9 500–10 000 Malli tukee nopeaa työhön pääsyä. Työnhakija saa tukea tiiviimmin ja hänellä on suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työnhakuunsa. Tämä myös vahvistaa osallistumista yhteiskuntaan ja ehkäisee syrjäytymistä.
TE-palvelut 2024 -uudistus (TEM, STM) 7 000–10 000

TE-palvelujen siirto kuntiin tuo palvelut lähemmäksi henkilö- ja yritysasiakkaita. Työnhakijat saavat kunnilta kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia palveluita. Uudistus vahvistaa kuntien elinvoimaa ja yritysten taloudellisia toimintaedellytyksiä.

Kunnille luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa niitä kehittämään ja tarjoamaan tehokkaita palveluita työnhakijoille. Tämä nopeuttaa työllistymistä.

Digitaalisten TE-palvelujen uudistus 700* Nykyaikaiset sähköiset palvelut tehostavat työnvälitystä. Työnhakijat saavat ajantasaista tietoa työmarkkinoista. Työt ja tekijät löytävät toisensa helpommin, ja työttömyysjaksot lyhenevät.
Työnhakuvelvoite omaehtoiseen opiskeluun 1 100

Työttömien opiskelumahdollisuudet paranevat. Omaa osaamista voi nykyistä paremmin kehittää työttömyysetuutta menettämättä. 

Omaehtoisesti opiskeleville asetetaan työnhakuvelvollisuus. Poikkeukset rajoitetaan koskemaan vain sellaisia henkilöitä, joilta puuttuu ammatilliset valmiudet. 

Uudistus lisää yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa laajemmin. 

Työttömyysturvan työssöoloehdon uudistaminen (STM) 1 500 Ei etene.
*hallituksen esityksessä (HE 225/2021 vp) TE-digin työllisyysvaikutukseksi arvioitiin noin 200 – 1200 henkilöä 

Työllisyystoimien vaikutukset on arvioitu siinä ministeriössä, joka vastaa kunkin työllisyystoimen valmistelusta.

Työllisyysvaikutusten arvioinnin perusperiaatteet