EU:n koheesiopolitiikka luo hyvinvoinnin edellytyksiä


EU:n koheesiopolitiikan tavoitteena on vähentää kehityseroja alueiden välillä ja luoda hyvinvoinnin edellytyksiä muita heikommassa asemassa oleville ihmisille.  Politiikalla tavoitellaan nykyistä parempaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista tasapainoa Euroopassa.

Alueen suhteellisesti heikko asema voi johtua esimerkiksi paikallisten teollisuudenalojen rakennemuutosprosessista tai pysyvämmistä luonnonolosuhteista ja väestöön liittyvistä seikoista, kuten eristyneestä maantieteellisestä sijainnista tai harvasta asutuksesta. Näitä epäsuotuisia tekijöitä yritetään poistaa ja siten vaikuttaa talouden kehityssuuntiin. Tämä tapahtuu aiempaa useammin investoinneilla inhimilliseen pääomaan ja luomalla edellytyksiä alueellisten vahvuuksien voimistamiseen.

Tuki EU:n yleistavoitteisiin

EU on sitoutunut tavoittelemaan älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua, jolla luodaan työpaikkoja ja säilytetään niitä.  Nykyisin koheesiopolitiikalla pyritään vaikuttamaan tulevaisuuteen siten, että kaikki toimet joita rahoitetaan, toteuttavat osaltaan myös EU:n yleistavoitteita.

Eurooppa 2020 -strategien yleistavoitteet vuosille 2010–2020 koskevat seuraavia aloja:

  • työllisyys
  • tutkimus- ja kehitystoiminta
  • ilmasto/energia
  • koulutus
  • sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden vähentäminen

Tarkemmista tavoitteista ja käytettävissä olevista keinoista lisätietoja EU:n alue- ja kaupunkipolitiikan pääosastosta.

Lisätietoja: Eliisa Hujala