Työryhmä selvittää älyverkkojen mahdollisuudet sähkömarkkinoilla

Suomalainen sähköjärjestelmä on merkittävien muutosten edessä. Lisääntyvä uusiutuva energia ja sään mukaan vaihteleva tuotanto muuttaa järjestelmän ja sähkömarkkinoiden toimintalogiikkaa.

Sähkön kulutuksen ja tuotannon on oltava joka sekunti tasapainossa. Nykyisin pääosin tuotantoa säädetään vastaamaan kulutusta, mutta vaihtelevan tuotannon lisääntyessä myös kulutusta joudutaan säätämään yhä enemmän, jotta tehotasapaino säilyisi.

Hajautetuista resursseista koostuvaa monimutkaista kokonaisuutta ei voida hallita ilman automatiikkaa ja tehokkaampaa tiedonvaihtoa eri osapuolten kesken. Älykäs sähköjärjestelmä eli älyverkko toimii alustana, kun vaihteleva tuotanto ja kulutus yhdistetään kustannustehokkaalla tavalla.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti syyskuussa 2016 työryhmän selvittämään älyverkkojen mahdollisuuksia sähkömarkkinoille. Sen tehtävänä on selvittää ja esittää konkreettisia toimia, joilla älyverkot voivat palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää yleisesti toimitusvarmuuden ylläpitoa.

Työryhmän puheenjohtaja on ylitarkastaja Tatu Pahkala työ- ja elinkeinoministeriöstä. Laajassa työryhmässä on niin sähkön myyjien, jakelijoiden, kuluttajien, viranomaisten kuin tutkimuslaitostenkin edustus.

Työryhmän tulee antaa mietintönsä 30.9.2018 mennessä. Lisäksi sen on toimitettava 2.10.2017 mennessä väliraportti, jossa kerrotaan työn edistymisestä ja linjataan loppuraportissa tarkasteltavat aihekokonaisuudet.

Matkalla kohti joustavaa ja asiakaskeskeistä sähköjärjestelmää – Älyverkkotyöryhmän väliraportti

Älyverkkotyöryhmän väliraportin julkistustilaisuuden 9.10.2017 esittelykalvot

 

Lisätietoja: Tatu Pahkala