Työlainsäädäntöesitteet

 

Työaikalaki

Työaikalaki
Arbetstidslagen
Working Time Act

Julkaisuvuosi: 2020
Saatavuus: Verkkojulkaisu
Yhteyshenkilö: Työllisyys ja toimivat markkinat, Nico Steiner p. 029 504 9001

Vuosilomalaki

Vuosilomalaki
Semesterlag
Annual Holidays Act

Julkaisuvuosi: 2019
Sivuja: 32
Saatavuus: Verkkojulkaisu
Yhteyshenkilö: Työllisyys ja toimivat markkinat, Johanna Ylitepsa, p. 029 506 4207

Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle

Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle
Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft
Contractor's Obligations and Liability when Work is Contracted Out

Julkaisuvuosi: 2015
Sivuja: 16
Saatavuus: Verkkojulkaisu
Yhteyshenkilö: Työllisyys ja toimivat markkinat, Päivi Kantanen, p. 029 504 8938

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet
Arbetslagstiftning och arbetslivsfelationer i Finland
Finnish Labour Legislation and Industrial Relations

Julkaisuvuosi: 2015 (esitteeseen tulossa päivitys)
Sivuja:33
Saatavuus: Verkkojulkaisu
Yhteyshenkilö: Työllisyys ja toimivat markkinat, Nico Steiner p. 029 504 9001

Työsopimuslaki

Työsopimuslaki
Arbetsavtalslagen
Employment Contracts Act

Julkaisuvuosi: 2015 (esitteeseen tulossa päivitys)
Sivuja: 62
Saatavuus: Verkkojulkaisu
Yhteyshenkilö: Työllisyys ja toimivat markkinat, Nico Steiner, p. 029 504 9001

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen
Kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn  
Checking the criminal background of persons working with children

Julkaisuvuosi:  2021
Sivuja: 25
Saatavuus: Verkkojulkaisu
Yhteyshenkilö: Työllisyys ja toimivat markkinat, Päivi Kantanen, p. 029 504 8938

Vuokratyöopas

Vuokratyöopas
Guide om hyrt arbete
Guidebook for temporary agency work

Julkaisuvuosi: 2017
Sivuja: 36
Saatavuus: Verkkojulkaisu
Yhteyshenkilö: Työllisyys ja toimivat markkinat, Nico Steiner, p. 029 504 9001

Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta

Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta
Lagen om fortbestånd av arbetsavtals- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyldighet att försvara landet

Julkaisuvuosi: 2009, päivitetty 2020
Sivuja: 7
Saatavuus: Verkkojulkaisu
Yhteyshenkilö: Työllisyys ja toimivat markkinat, Elli Nieminen, p. 029 504 8247

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja 
Arbetslivets dataskyddslag
Data protection in Working Life

Julkaisuvuosi: 2019
Sivuja 32
Saatavuus: Verkkojulkaisu
Yhteyshenkilö: Työllisyys ja toimivat markkinat, Johanna Ylitepsa, p. 029 506 4207