Seuraamukset

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) voi määrätä kilpailua rajoittavan yrityksen lopettamaan menettelynsä tai tehdä sitoumuspäätöksen, jossa kilpailunrajoitukseen osallistuneen yrityksen esittämät sitoumukset määrätään yritystä velvoittaviksi, jos sitoumuksella voidaan poistaa toiminnan kilpailua rajoittava luonne. Markkinaoikeus voi määrätä kilpailunrajoitukseen syyllistyneelle yritykselle seuraamusmaksun KKV:n esityksestä.

Vahingonkorvaus

Kilpailulain vahingonkorvauspykälän perusteella myös muilla kuin elinkeinonharjoittajilla on oikeus korvaukseen kilpailunrajoituksen aiheuttamasta vahingosta. Vahingonkorvausasioita käsitellään yleisissä tuomioistuimissa.

Kilpailuoikeuden rikkomisesta aiheutuneiden vahinkojen korvaamisessa sovelletaan lakia kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista (1077/2016), joka perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (2014/104/EU) kilpailuoikeudellisesta vahingonkorvauksesta.

Lisätietoa Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsittelemistä kilpailuasioista

Lisätietoja: Virve Haapajärvi ja Iiro Ihanamäki

Muualla verkossa