Lausuntojen tilaaminen


Työneuvoston lausunnot ovat tulostettavissa vuodesta 1998 lähtien.

Kaikki työneuvoston lausunnot on julkaistu painetussa lausuntokokoelmassa, jota on saatavilla kirjastoissa. Tarvittaessa lausuntoja, joita ei ole muutoin saatavilla voi tilata:

Työneuvosto
puh. 09-645 593
sähköposti: tyoneuvosto (at) gov.fi

Tilauksesta tulee ilmetä tilaajan yhteystiedot ja haluttujen lausuntojen numerot. Lausunnot toimitetaan pääosin sähköpostitse noin viikon sisällä tilauksesta. 
 

Lausuntoluettelo

Työneuvoston vuosina 1946–1999 antamat päätökset ja lausunnot on listattu käsitellyn lain ja sen säännösten mukaan jaoteltuina, esimerkiksi:

Vuosilomalaki (272/1973)
1 §

  • Alue-edustaja 1031
  • Autoilija 1084, 1070
  • Edustaja 1120,994
  • jne.

Otsikkoa seuraava numero on työneuvoston päätöksen tai lausunnon numero.

Työneuvoston lausuntoluettelo vuosilta 1946-1999  (202.6 KB)