Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Fortum Power and Heat Oy on toimittanut 6.9.2021 työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus). Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja arvio niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.

YVA-selostus on jatkoa YVA-menettelylle, joka alkoi vuoden 2020 elokuussa, kun hankkeesta vastaava toimitti ministeriölle ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Yhteysviranomaisena toimiva työ- ja elinkeinoministeriö järjesti asiasta julkisen kuulemisen ja antoi ohjelmasta lausuntonsa marraskuussa 2020.

Menettelyssä arvioidaan Loviisan ydinvoimalaitoksen käytön jatkamista enintään noin 20 vuodella tai vaihtoehtoisesti käytöstä poistamista voimassa olevien käyttölupajaksojen päätyttyä. Vaihtoehdoilla on vaikutusta matala- ja keskiaktiivisen ydinjätteen (voimalaitosjäte) loppusijoituslaitoksen käyttöaikaan. Hankkeeseen sovelletaan myös valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ns. Espoon sopimuksen mukaisesti.

Lausuntoja ja mielipiteitä voi esittää 20.9.-18.11.2021 välisenä aikana lausuntopalvelu.fi-sivulla, sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai kirjeitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon. Kirjaamon osoite on Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo, PL 32, 00023 Valtioneuvosto. Käyntiosoite on Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki. Annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä pyydetään viittaamaan asian diaarinumeroon VN/20577/2021.

Yleisötilaisuus järjestettiin torstaina 7.10.2021 klo 18-21 Lovisavikens skolalla ja osoitteessa www.fortum.fi/loviisayva, jossa tilanteen tallenne on edelleen katsottavissa. Tilaisuudessa kansalaisilla oli mahdollisuus saada tietoa hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista.

Esitetyt lausunnot ja mielipiteet julkaistaan tämän sivuston alalaidassa, ja ne otetaan huomioon yhteysviranomaisen perustellussa päätelmässä. Ministeriön tietosuojaselosteet löytyvät täältä.

Lisätietoja: jaakko.louvanto(at)gov.fi ja linda.kumpula(at)gov.fi