Tuoteryhmäkohtaisten vaatimusten valmistelu

Tuotteiden energiatehokkuutta säädellään EU:ssa ecodesing -direktiivin ja energiamerkintäasetuksen perusteella. Ne ovat Suomessa pantu toimeen ekosuunnittelulailla ja –asetuksella. Ecodesing -direktiivin ja energiamerkintäasetuksen nojalla annetaan sitovia tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia, jotka ovat sellaisenaan voimassa koko EU:n alueella.

Ecodesign- ja energiamerkintävaatimuksilla on erilaiset valmisteluprosessit

Ecodesing-direktiivissä ja energiamerkintäasetuksessa listataan perusteet tuoteryhmäkohtaisen sääntelyn aloittamiselle. Muutaman vuoden välein julkaisemassaan ecodesign-työsuunnitelmassa Euroopan komissio listaa ne tuoteryhmät, joiden osalta selvitetään tarkemmin sääntelyn tarvetta.

Komissio johtaa tuoteryhmäkohtaisten ecodesign-säädösten valmistelua puitedirektiivin nojalla. Mikäli komissio päättää selvitysten seurauksena aloittaa ecodesign-vaatimusten kehittämisen, kuulee se valmisteluprosessin aikana sidosryhmiä ja jäsenmaita kuulemisfoorumi-tilaisuuksissa. Myöhemmin jäsenmaiden edustajat äänestävät komission asetusehdotuksista ns. komitologiamenettelyn mukaisessa komiteassa.

Vuonna 2017 korvattiin energiamerkintädirektiivi energiamerkintäasetuksella. Energiamerkintäasetuksen nojalla annetaan sitovia tuoteryhmäkohtaisia säädöksiä. Energiamerkintävaatimukset koskevat vain niitä tuoteryhmiä, joista on säädetty tuoteryhmäkohtainen energiamerkintäasetus.

Komissio antaa energiamerkintää koskevat tuoteryhmäkohtaiset säädökset delegoituina asetuksina, jotka ovat sellaisinaan voimassa Suomessa. Jäsenvaltiot eivät äänestä delegoiduista asetuksista, mutta jäsenmailla ja sidosryhmillä on mahdollisuus tulla kuulluksi kuulemisfoorumeissa.

Vaatimukset säädetään tuoteryhmittäin

Tuotteiden energiatehokkuutta säädellään EU:ssa ekologisen suunnittelun direktiivin ja energiamerkintäasetuksen perusteella. Ne ovat Suomessa pantu toimeen ekosuunnittelulailla ja –asetuksella. Ekologisen suunnittelun direktiivin ja energiamerkintäasetuksen nojalla annetaan sitovia tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia, jotka ovat sellaisenaan voimassa koko EU:n alueella.

Tuoteryhmäkohtaisia säädöksiä valmistellaan Euroopan komission johdolla, ja valmisteluun osallistuvat niin jäsenmaat kuin sidosryhmätkin. Valmisteluprosessi ja jäsenmaiden vaikutusvalta säädösten sisältöön eroavat ekologisen suunnittelun ja energiamerkinnän osalta, mutta molemmissa tapauksissa Suomi ottaa aktiivisesti osaa valmisteluun.

Suomi osallistuu aktiivisesti vaatimusten säätämiseen

Tuotteiden energiatehokkuuden puitelainsäädäntö kuuluu Suomessa työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle. Tuoteryhmäkohtaisista säännöksistä muut kuin rakennustuotteet kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle (käytännön työtä hoitaa Energiavirasto) ja rakennustuotteet ympäristöministeriölle.

Muotoillessaan Suomen kantoja tuoteryhmäkohtaisiin säädöksiin Energiavirasto ja ympäristöministeriö kuulevat valmistavaa teollisuutta. Lisätietoja löytyy ekosuunnittelu.info -sivustolta.

Säädösten noudattamista valvoo Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja kuluttajien tiedotusta hoitaa Motiva Oy.

Lisätietoja: Pekka Kärpänen