Ydinmateriaalien vientivalvonta estää ydinaseiden leviämistä

Ydinmateriaalivalvonnan (safeguards-valvonta) tavoite on kansainvälisen ydinsulkusopimuksen (Non-Proliferation Treaty, NPT) mukaisesti rajoittaa ydinaseiden leviämistä ja varmistaa, että ydinaineita, -laitteita ja -teknologiaa käytetään vain rauhanomaisiin tarkoituksiin. NPT-sopimuksessa on nyt mukana 189 maata. Ydinaseettomat maat hyväksyvät myös kansainvälisen valvonnan sekä sopivat siitä Kansainvälisen Atomienergiajärjestön IAEA:n kanssa.

Kansainvälisen Atomienergiajärjestö IAEA:n sekä Euroopan atomienergiayhteisö Euratomin tarkastajat valvovat ydinmateriaalien kansainvälisiä kuljetuksia. Suomessa kansallisesta ydinmateriaalivalvonnasta vastaa Säteilyturvakeskus.

Ydinmateriaalien vienti ja tuonti ovat luvanvaraista toimintaa. Tuontilupia haetaan ydinenergialain (990/1987) mukaisesti Säteilyturvakeskukselta. Lisäksi ulkoministeriö vastaa ns. kaksikäyttötuotteiden vientiluvista.

Kansainvälisellä tasolla toimii Zangger-komitea, johon kuuluu 39 maata. Komitea muodostettiin harmonisoimaan ydinsulkusopimuksen vientivalvontapolitiikan tulkintaa. Ydinalan viejämaiden ryhmä (Nuclear Suppliers Group, NSG) on pyrkinyt rajoittamaan ydinaseiden leviämistä sopimalla keskenään ydinmateriaalien vientiehdoista, kuten vastaanottajamaan ydinmateriaalivalvonnasta ja turvajärjestelyistä. NSG:hen kuuluu 48 maata. Suomi on sekä Zangger-komitean että NSG:n jäsen.

Kahdenväliset sopimukset täydentävät kansainvälisiä yleissopimuksia

Suomen ydinenergiateollisuus on tuontiriippuvainen ala. Suomessa ei ole ydinlaitosten keskeisiä järjestelmiä, komponentteja tai ydinpolttoainetta valmistavaa teollisuutta.

Kahdenvälisillä sopimuksilla edistetään yhteistyötä Suomen ja sopijamaan kesken ydinenergian käytön tutkimuksessa, laitteiden, teknologian ja ydinaineiden kauppaan ja kuljetuksiin liittyvissä asioissa sekä ydin- ja säteilyturvallisuuden edistämisessä.

Useimmat ydinenergia-alan toimittajamaat asettavat yhteistyön ja toimitusten ehdoksi sen, että vastaanottavan maan kanssa on tehty valtiosopimus, jolla sovitaan kansainvälisten yleissopimusten määräysten ja erilaisten kansainvälisten suositusten noudattamisesta. Suomi on osapuolena kaikissa Suomen kannalta oleellisissa kansainvälisissä ydinalan yleissopimuksissa.

Suomi on tehnyt ydinenergia-alan kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia mm. Venäjän, Ruotsin, Ranskan, Tanskan, Norjan, Saksan, Yhdistyneen kuningaskunnan, Ukrainan, Saudi-Arabian ja Korean kanssa.

Lisätietoja: Juho Korteniemi, Jaakko Louvanto