Matkailu lukuina

Matkailun merkitys Suomen kansantaloudelle on matkailutilinpidon* lukujen valossa kasvanut viime vuosina. Matkailutulo on ollut useamman vuoden noin 14 miljardia euroa. Vuonna 2016 kansainvälisten matkailijoiden Suomeen jättämät tulot olivat noin 3,6 miljardia euroa. Arvio vuodelle 2017 on 4 miljardia euroa.

Matkailuklusteri työllisti 137 800 henkilöä vuonna 2016. Alalla on myös erittäin merkittäviä kerrannaisvaikutuksia muille toimialoille kuten rakennus-, kuljetus- ja kaupan alaan. Lisäksi vuokratyövoiman käyttö on yleistä. Esimerkiksi hotelli- ja ravintola-alalla tehtiin vuokratyötä arviolta 11 miljoonaa työtuntia vuonna 2015 mikä vastaa noin 6 000 täysiaikaiseksi muutettua työpaikkaa.

Matkailun merkitys Suomen kansantaloudelle on matkailutilinpidon lukujen valossa säilynyt ennallaan, 2,5 prosentin tuntumassa vuosina 2011-2016.

  • Euromääräisesti matkailun aikaansaama kokonaiskysyntä oli noin 13,8 miljardia euroa vuonna 2016. Ulkomaisten matkailijoiden kysynnän osuus oli 26 prosenttia eli 3,6 miljardia euroa.
  • Vuonna 2016 matkailutoimialoilla työllisten määrä säilyi ennallaan. Yhteensä 137 800 matkailutoimialoilla työskentelevää edustaa jo 5,5 prosenttia kaikista Suomen työllisistä.
  • Matkailun tuottama arvonlisäys, 4,5 miljardia euroa vuonna 2015, kasvoi edellisvuodesta 2,7 prosenttia.Yksi matkailukysynnän euro tuotti vuonna 2015 arvonlisää noin 33 senttiä kun vielä vuonna 2014 arvonlisää syntyi 31 senttiä matkailukysynnän yhtä euroa kohden.
  • Vuonna 2017 Suomessa kirjattiin reilut 15,2 miljoonaa kotimaista ja 6,7 miljoonaa ulkomaista yöpymistä Venäjän ollessa edelleen tärkein markkina. Tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista suurin kasvuprosentti tuli Kiinasta (+35,3%).

Kun tarkastellaan matkailutyöllisten jakautumista toimialoittain Suomessa vuonna 2015, työllistää ravitsemispalvelut 48 prosenttia, henkilöliikenne 26 prosenttia, majoituspalvelut 11 prosenttia, urheilu- ja virkistyspalvelut 8 prosenttia, kulttuuripalvelut 5 prosenttia ja matkatoimistot ynnä muut 2 prosenttia.

TEM Toimialapalvelu julkaisee vuosittain toimialaraportin matkailun liiketoiminnan tilasta ja tulevaisuuden näkymistä.

Alueellinen matkailutilinpito; matkailun alueelliset talous- ja työllisyysvaikutukset 2015 Raportti ja taulukot

  • Matkailun osuus bkt:sta oli koko maan keskiarvoa (2,5 %) suurempi Ahvenanmaalla (14,9 %), Lapissa (5,9 %), Kainuussa (4,2 %), Etelä-Savossa (3,6 %), Uudellamaalla (2,8 %), Etelä-Karjalassa (2,7 %) ja Pohjois-Karjalassa (2,6 %).
  • Matkailukysynnästä puolet kohdistui Uudellemaalle. Alueellisesti matkailukysyntä painottui Uudenmaan lisäksi erityisesti Lappiin, Pirkanmaalle, Varsinais-Suomeen ja Pohjois-Pohjanmaalle.
  • Kotimaan matkailu tuotti yli 70 prosenttia matkailukysynnästä. Ulkomaisen kysynnän osuus oli yli neljänneksen vain Etelä-Karjalassa, Lapissa, Ahvenanmaalla, Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa.
  • Matkailutoimialoilla työskenteli 5,5 prosenttia Suomen työvoimasta. Keskiarvoa korkeampi matkailutoimialojen työllisten osuus oli Ahvenanmaan (14,2 %) ja Lapin (7,8 %) lisäksi Uudellamaalla (6,2 %), Etelä-Karjalassa (5,7 %) ja Pirkanmaalla (5,6 %).

 

 

*Matkailutilinpito, tai matkailun satelliittitilinpito (TSA, Tourism Satellite Accounts), on tilastojärjestelmä, jossa matkailun talous- ja työllisyysvaikutuksia kuvataan monipuolisesti ja kattavasti. Se on kehitetty laajassa kansainvälisessä yhteistyössä mm. YK:n, UNWTO:n (World Tourism Organization), OECD:n ja EU:n toimesta.

Lisätietoja: Sanna Kyyrä